KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Dlaczego Klaster?

WSCHODNI KLASTER INFORMATYCZNY - WSPÓŁZAWODNICTWO i WSPÓŁDZIAŁANIE

 

Zapraszamy do klastra: firmy branży informatycznej oraz jednostki naukowo-badawcze z 5 województw Polski Wschodniej.
NASZE CELE TO:
 1. Stworzenie nowych form współpracy firm informatycznych, członków klastra,
 2. Wymiana doświadczeń, wiedzy i kontaktów,
 3. Zbudowanie wspólnej oferty produktów i wspólnej marki dla firm Polski wschodniej,
 4. Prowadzenie kampanii promocyjnych firm i ich produktów,
 5. Prowadzenie badań naukowych, analiz rynkowych i baz danych – współpraca z ośrodkami naukowymi,
 6. Realizacja wspólnych przedsięwzięć,
 7. Realizacja wspólnych projektów,
 8. Pozyskiwanie nowych technologii, wiedzy i kapitału,
 9. Obniżanie kosztów poprzez unikanie dublowania wysiłków (nie tracimy czasu i pieniędzy na te same działania),
 10. Wspólne pokonywanie barier administracyjnych i handlowych,
 11. Wzrost innowacyjności,
 12. Motywowanie do intensywnego rozwoju.
Tworzona przez klaster sieć powiązań obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i władze lokalne. To zakorzenienie w lokalnych strukturach sprawia, że klaster ma charakter trwały. Jest to korzystne dla regionu (brak groźby przeniesienia całej działalności gdzie indziej) jak i dla przedsiębiorstw, dla których siła powiązań lokalnych staje się elementem budowania przewagi konkurencyjnej. Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że sprawniej reagują one na lokalne warunki popytu, tworząc innowacyjne produkty coraz lepszej jakości. Na dalszym etapie rozwoju klaster podejmuje ekspansję na inne rynki, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności regionu.

"Współpraca wzbogaca. To życiowe motto, którego trafności doświadczyłem wielokrotnie,tak w biznesie jak i w życiu prywatnym. Cieszę się, że w ramach Klastra Informatycznego możemy również czerpać korzyści z tej prostej prawdy.Coś co na początku drogi wydawało się utopią – teraz stało się rzeczywistością. Okazuje się, że firmy, które przecież w wielu obszarach stanowią dla siebie konkurencję, potrafią znajdować obszary współpracyi wzajemnie wspierać się w rozwoju."

 

Andrzej Lesiak  - Właściciel DIGIT-AL business software

"Okazuje się, że od konkurencjido współpracy jest bardzo blisko."

 

Zygmunt Bajda - Prezes Zarządu Etobres sp. z o.o.

"Konkurencja (łac. cum petere - "wspólne poszukiwanie") – dopiero dzięki współpracy w ramach KlastraInformatycznego zrozumiałem pierwotne tego słowa znaczenie. Poprzez wspólne poszukiwania osiągnę większą innowacyjność, wyższą efektywnośća co za tym idzie nastąpi szybszy rozwój mojej firmy."


Andrzej Maciołek - V-ce Prezes Zarządu Biuro-Mat sp. z o.o.

"Okazało się, że 2+2=5"

 

Arkadiusz Michno - Prezes Zarządu Ideo sp. z o.o.

"Wszyscy nam mówili, że przedsiębiorcy jednej branży, na co dzień konkurujący ze sobą,nigdy nie zaczną efektywnie współpracować, o zaufaniu nawet nie wspominając. A jednak się udało! Najważniejszym dla mnie efektem współpracy jest budowanie zaufania i wspólnego, pozytywnego wizerunku."


Wojciech Materna - Prezes Zarządu TOP S.A.

"Dla mnie współpraca z wami jest okazją do zrealizowania tych przedsięwzięć, których moja firma nie zrealizowałaby samodzielnie, a które dają nowe perspektywy. Daje możliwość poznania różnych punktów widzenia na problemy które występują w mojej firmie, bo z podobnymi spotykacie się Wy. Ta kooperacja jest dla mnie nauką jak stopniowo budować zaufanie, współpracę i wspólne interesy pomiędzy niezależnymi firmami. To również szansa zadawania trudnych dla nas wszystkich pytań po co to robimy i jakie cele nam przyświecają, a później obserwacji jak małymi krokami dochodzimy do tych wspólnych celów."
 

Bogdan Michałek - Prezes Zarządu BMM sp. z o.o.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013