KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Wprowadzenie

Co to jest klaster

 

Klaster to grupa przedsiębiorstw i instytucji, które ze sobą konkurują, ale równocześnie podejmują współpracę na wielu płaszczyznach, tworząc sieć powiązań. Sieć ta obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale także instytucje otoczenia biznesu, ośrodki naukowe i władze lokalne.

Funkcjonowanie klastrów prowadzi do zmniejszania progu inicjatywy gospodarczej. W klastrze łatwiej jest rozpocząć działalność i wejść na rynek z nowymi produktami. Dzięki współpracy uzyskujemy dostęp do unikalnych zasobów wiedzy i kompetencji, tradycji (wspólnego dorobku), sieci powiązań.

Wzrost konkurencyjności podmiotów klastra sprawia, że klaster coraz sprawniej reaguje na lokalne warunki popytu. Rozwój oferty zaczyna nawet wyprzedzać popyt, kreując zapotrzebowanie nowe produkty i usługi.

Na dalszym etapie rozwoju eksplorowane są nowe rynki - w tym eksport. Silny rynek lokalny sprawia, że oferta skierowana na zewnątrz jest konkurencyjna wobec ofert spoza regionu. Dlatego rozwój klastrów ma charakter proeksportowy.

 

 

Znaczenie klastrów dla regionu

 

Z punktu widzenia władz lokalnych najważniejsze jest to, że jego byt nie jest uzależniony od decyzji jednego przedsiębiorstwa. Korporacja może z dnia na dzień przenieść swoją działalność do Chin. Gdy zrobi to jedno z przedsiębiorstw klastra - pozostałe wykorzystają zwolnione zasoby.

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013