KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego

24-07-2012

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego jest produktem przygotowanym przez rzeszowską firmę TOP S.A. specjalizującą się w produkcji i wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych.

 

System CBI początkowo miał być narzędziem wspierającym prace służb odpowiedzialnych za infrastrukturę IT w dużych sieciowych firmach, zwłaszcza handlowych. System doskonale sprawdził się jako narzędzie służące do kontroli procesów i stanu infrastruktury. Na początku system CBI kontrolował głównie obszary sprzętu; jego wykorzystania i odpowiednio wczesnego powiadamiania użytkowników o możliwych zagrożeniach. Użytkownicy systemu byli informowaniu zarówno o procesach przebiegających bez zakłóceń (zielone kontrolki) i ich stanie jak również dostawali alerty o koniecznych do podjęcia działaniach.

 

Szybko okazało się że system CBI został również doceniony przez zarządy firm i zaczęto go wykorzystywać do analizy procesów i kontroli obszarów biznesowych. Zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw wielooddziałowych ich zarząd chciał mieć możliwość stałej kontroli online przebiegu procesów.

 

Po zaimplementowaniu mechanizmów analiz parametrów system TOP CBI stał narzędziem analizującym parametry biznesowe i dostarczającym użytkownikom zestaw informacji koniecznych do czuwania nad praca firmy, informacji o wynikach oddziałów i alarmującym o zarejestrowanym lub możliwym w przyszłości przekroczeniu zdefiniowanych progów bezpieczeństwa. System działa na urządzeniach mobilnych dając pełen dostęp do wskaźników biznesowych, niezależnie od miejsca przebywania osoby używającej system.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013