KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Zintegrowane systemy informatyczne dla branży WOD-KAN

07-08-2012

Spotkanie kierowane jest do przedstawicieli branży wodno-ściekowej, ale również i do firm informatycznych, które zainteresowane są rozszerzeniem swojej oferty o rozwiązania dedykowane firmom komunalnym oraz współpracą z Klastrem IT.

Innowacje, współpraca, rozwój

Głównym celem wydarzenia jest wskazanie potrzeb, szans oraz możliwości wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz korzyści wynikających z ich stosowania w określonych podmiotach. Jak twierdzi Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, koordynatora Klastra IT, Wojciech Materna – Konferencja „Zintegrowane systemy dla branży WOD-KAN” jest doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów biznesowych i szansą otworzenia się na nowe rynki. To również możliwość nawiązania współpracy w ramach Klastra IT.

Prezentacje i dyskusja

Oprócz merytorycznych prezentacji prowadzonych przez ekspertów przewidziano czas na panele dyskusyjne oraz rozmowy kuluarowe, co pozwoli na swobodną wymianę myśli, poglądów oraz dotychczasowych doświadczeń. Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele takich firm jak: Przedsiębiorstwo Informatyki „Etob-Res” Sp. z o.o., 7 GIS s.c., Ideo Sp. z o.o., Apator Powogaz S.A., Exacto Sp. z o.o., a także reprezentanci Klastra IT.

Nowoczesne rozwiązania w branży wodno-ściekowej

Podczas konferencji omawiane będą takie zagadnienia jak: innowacyjne rozwiązania oraz systemy informatyczne dla branży wodno-ściekowej, w tym integracja z systemami informacji przestrzennej, zarządzanie kryzysowe. Liczymy na to, że zainicjowane dyskusje wskażą uczestnikom wydarzenia jak cenne wsparcie stanowią najnowsze technologie w nowoczesnym przedsiębiorstwie komunalnym – podkreśla Wojciech Materna.

Dla uczestników konferencji organizatorzy przygotowali również specjalnie wydzieloną strefę – stoiska informacyjne, gdzie swobodnie będzie można porozmawiać z przedstawicielami firm oferujących rozwiązania informatyczne oraz z partnerami wydarzenia.

Szansa dla firm informatycznych

Do udziału w spotkaniu zapraszamy również przedstawicieli firm informatycznych, którzy chcą nawiązać biznesowe relacje z przedsiębiorstwami branży WOD-KAN, a także poznać możliwości i korzyści wynikające ze współpracy zarówno z Wschodnim Klastrem Informatycznym jak i bezpośrednio, z poszczególnymi firmami zrzeszonymi w Klastrze – zachęca Wojciech Materna.

Bezpłatna konferencja biznesowa

Udział w konferencji „Zintegrowane systemy informatyczne dla branży WOD-KAN” jest bezpłatny. Aby stać się jednym z jej uczestników wystarczy do 10 września przesłać wypełniona i podpisaną kartę zgłoszeniową faksem, drogą mailową lub pocztą. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kliknij tu po więcej informacji >> 

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013