KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Zmiany w finansowaniu klastrów

23-05-2013

I Kongres Klastrów Polskich w Warszawie

Klastry zmieniają gospodarkę. W Polsce jest ich ponad 200, a w całej Europie blisko dziesięć razy więcej. Obecnie prawdopodobnie najbardziej interesują zarządzających klastrami zasady obowiązujące w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020. Czy polscy przedsiębiorcy współpracujący w ramach klastrów mają się w związku z tym czego obawiać?
Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 zakłada wsparcie kluczowych inicjatyw rozwojowych, dzięki funduszom pozyskanym ze Wspólnych Ram Strategicznych, środków unijnych i przy współfinansowaniu krajowym. Jednym z celów programowania będzie popieranie innowacyjnych podmiotów, w tym klastrów i konsorcjów. Jak na razie szczegóły przyszłej perspektywy nie są dokładnie znane, jednak osiągnięcie celu strategicznego będzie zależne od realizacji założeń w trzech obszarach: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka oraz spójność społeczna i terytorialna.
Konkurencja nie wyklucza współpracy
Pomimo, iż celem kooperujących w ramach klastrów przedsiębiorstw jest zysk – są one jednak o krok przed firmami „pozaklastrowymi”. – Dlaczego? Bo potrafią łączyć współzawodnictwo z współdziałaniem. Powiedzenie zgoda buduje – niezgoda rujnuje sprawdza się również w biznesie – w silnej grupie łatwiej jest przetrwać, uzyskać niezbędne informacje, a także pozyskać klientów i fundusze. Mimo to, część przedsiębiorców działających w ramach klastrów ma wiele wątpliwości w związku z nadchodzącymi zmianami, które niesie programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. W aktualną sytuację dobrze wpisuje się zatem dyskusja na temat przyszłości polskich klastrów i nowych zasad ich finansowania.
O klastrach – tak istotnych podmiotach dla rozwoju gospodarki – 3 czerwca w Sejmie RP podczas I Kongresu Klastrów Polskich rozmawiać będą przedstawiciele rządu oraz przedstawiciele klastrów. Tematy dyskusji będą dotyczyły m.in.: finansowania rozwoju klastrów w nowej perspektywie finansowej w obliczu Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz zagrożeń z tym związanych. Oprócz tego, na Kongresie podejmowane będą inne zagadnienia związane z problematyką klastrową w Polsce, czyli ograniczenia administracyjne, finansowe i społeczne, a także problemy organizacyjne w klastrach. W wydarzeniu wezmą udział m.in.: Ewa Kopacz, Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki oraz Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Uczestnikami kongresowej debaty będą m.in. tacy specjaliści jak: Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Jakub Karp, Specjalista ds. Certyfikacji Klastrów z ramienia UE, Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, a także Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Jak podkreśla Bogdan Węgrzynek Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie: Przed klastrami pojawiają się nowe wyzwania. I Kongres Klastrów Polskich to wydarzenie przełomowe, spotkanie osób decyzyjnych i autorytetów. Aby przetrwać w nowej rzeczywistości musimy dysponować odpowiednią wiedzą i umiejętnościami. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i reprezentantami władz jest pierwszym krokiem do budowania sprawnej i dynamicznej gospodarki, a także tworzenia i utrzymywania rozpoznawalnych polskich marek w przestrzeni międzynarodowej.
Wszystkie informacje dotyczące rejestracji na I Kongres Klastrów Polskich oraz pełny program Wydarzenia znajdują się na stronie Związku Pracodawców Klastry Polskie www.klastrypolskie.pl

Kongres Klastrów Polskich organizowany jest przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klasowej i Związek Pracodawców Klastry Polskie. Patronat nad konferencją objęła m.in. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartłomiej Bodio – poseł na Sejm RP, na co dzień odpowiedzialny za kierowanie pracami Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013