KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Jaka jest rola i kondycja klastrów?

21-05-2014

Klastry w Polsce od ponad 10 lat rosną w siłę i to właśnie w nich upatruje się największych możliwości na rozwój innowacyjnej gospodarki naszego kraju. Już dziś firmy podejmujące współpracę w oparciu o klastry realizują projekty o wartości znacznie przekraczającej 1 miliard złotych.

 

20 maja 2014 roku w Sejmie RP miał miejsce II Kongres Klastrów, który był okazją do dyskusji na temat przyszłości klasteringu w Polsce. Tegoroczne hasło przewodnie Kongresu brzmiało: Klastry polskie – ich rola i kondycja u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Podejmowana tematyka miała stanowić impuls do debaty o mocnych i słabych stronach klastrów w kontekście rozwoju przedsiębiorczości kraju i konkurencyjności polskich firm w Unii Europejskiej. Dyskusja odbywała się w trzech panelach dotyczących: sposobów finansowania i środków unijnych, współpracy klastrów z innymi środowiskami oraz praktycznych doświadczeń klastrów. Oprócz tego, na Kongresie poruszone były zagadnienia związane z problematyką klastrową w Polsce, czyli ograniczenia administracyjne, finansowe i społeczne. 

 

Jednym z podstawowych problemów polskiej gospodarki, przedsiębiorczości i oczywiście klastrów jest niski kapitał społeczny, niski poziom zaufania podmiotów na rynku, a w rezultacie brak współpracy, która mogłaby nasze firmy wynieść na globalne rynki. Dlatego pokazywanie inicjatyw klastrowych i ich osiągnięć jest tak ważne. Są one przykładem, że można znaleźć przedsiębiorstwa i organizacje, które we współdziałaniu widzą swoją szansę. Taka współpraca to możliwość rozwoju innowacyjności, lepszego wykorzystywania zasobów, synergii na wielu płaszczyznach – mówi Wojciech Materna, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, Koordynatora Klastra IT.

 

Strona Kongresu Klastrów: www.kongresklastrow.pl

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013