KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Podkarpackie Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw

06-06-2014

Uczestnikami projektu są mikroprzedsiębiorcy, w tym osoby samozatrudnione, posiadający jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, niekorzystający wcześniej ze wsparcia pomostowego jako uczestnicy projektów w ramach Działania 6.2 i Poddziałania 8.1.2 POKL

W ramach projektu Uczestnicy skorzystają z doradztwa obejmującego 3 obszary:
- doradztwo strategiczne,
- doradztwo operacyjne,
- doradztwo personalne.

Udział w projekcie umożliwi Uczestnikom skorzystanie z wyposażonych, profesjonalnych pomieszczeń biurowych. Uczestnicy uzyskają możliwość korzystania z infolinii do bieżących kontaktów z doradcą biznesowym oraz możliwość używania adresu i numeru telefonu stacjonarnego Podkarpackiego Centrum Doradztwa dla Mikroprzedsiębiorstw jako danych kontaktowych/do korespondencji własnej.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.mikroprzedsiebiorczosc.bdcenter.pl oraz w Biurze Projektu:
BD Center Sp. z o. o.
ul. Broniewskiego 8, 35-222 Rzeszów, tel. (17) 863 65 80; 795 578 685
e-mail: mikroprzedsiebiorczosc@bdcenter.pl

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013