KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Klaster IT w Dolinie Krzemowej

28-11-2014

Przedstawiciele Klastra IT wzięli udział w Polsko-Amerykańskim Tygodniu Innowacji, który odbył się w dniach 16-21 listopada 2014 r. Wyjazd miał na celu promocję Klastra IT, nawiązywanie kontaktów z amerykańskimi firmami i uczelniami, a także poznanie zasad działania i zorganizowania klastra Silicon Valley (Dolina Krzemowa). Udział w niniejszym wydarzeniu odbył się dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Warto również dodać, że szerokie spektrum oferowanych przez nas rozwiązań i ich kompleksowość została bardzo dobrze odebrana przez środowisko przedsiębiorców z USA.


Udział w warsztatach, wizyty na uczelniach, wizyty w ośrodkach badawczo-rozwojowych, a także wspomniane wcześniej  spotkania z przedsiębiorcami, to dla nas potężna i niezwykle wartościowa dawka wiedzy, kontaktów, inspiracji, która bez wątpienia wpłynie na rozwój nie tylko branży informatycznej w naszym regionie, ale również na rozwój całego Podkarpacia.

 

---

Polsko-Amerykański Tydzień Innowacji (PATI) to wydarzenie organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy m.in. z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Środowiska, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędem Patentowym i innymi instytucjami, których celem jest promocja polskiej innowacyjności w różnych obszarach. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostaną również przedstawiciele administracji amerykańskiej, w tym władze San Francisco i Los Angeles, a także przedstawiciele Departamentu Stanu i Departamentu Handlu. Tydzień Innowacji obejmuje  cykl konferencji, debat oraz wykładów i wydarzeń towarzyszących, których celem będzie dalsze pogłębienie współpracy amerykańskich i polskich partnerów - przedstawicieli rządu, biznesu i nauki. Celem inicjatywy jest wzmocnienie wizerunku Polski, jako kraju innowacyjnego, w tym m.in. prezentacja zaawansowanych technologii w przemyśle kreatywnym, biomedycynie, sektorze finansowym i na rynku kapitałowym, sektorze IT/ICT, nauce, wzornictwie etc. oraz przedstawienie polskich przedsiębiorców, jako wartościowych i wiarygodnych partnerów dla firm amerykańskich.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013