KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Przodujące europejskie centra ICT wg. badania Komisji Europejskiej

23-07-2014

Sprawozdanie, zaprezentowane przez Komisję Europejską, dotyczy unijnej strategii na rzecz wzmocnienia przodującej roli przemysłu i technologii Europy w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). W sprawozdaniu przeanalizowano wszystkie regiony UE (1303 regiony NUTS3) pod względem aktywności w obszarze ICT i oceniono wyniki uwzględniając wagę kryteriów.  Europejska działalność w tej dziedzinie skupia się w 34 regionach w 12 krajach. Kluczowymi elementami sukcesu są możliwości finansowania (m.in. kapitał wysokiego ryzyka) oraz dostęp do najlepszych uniwersytetów i ośrodków badawczych.

 

Szczegółową analizę centrów technologii  ICT w Unii Europejskiej umożliwia Atlas centrów ICT. Atlas ten pokazuje miejsca, w których rozwijają się technologie cyfrowe, i bada czynniki przyczyniające się do tego sukcesu. Warto pamiętać, że charakterystyczne dla centrów technologii ICT jest przyciąganie największego wolumenu kapitału wysokiego ryzyka. W badaniach i aktywności patentowej pierwsze miejsce zajmują Niemcy.

 

Z kolei biorąc pod uwagę wzrost zatrudnienia najszybciej rozwija się Lizbona w Portugalii oraz subregion rzeszowski w Polsce.

 

W Europie największymi centrami technologii ICT są: Monachium, Londyn i Paryż. Stanowią one grupę pierwszego poziomu wśród europejskich „biegunów doskonałości” w dziedzinie ICT.

 

Pełny raport dostępny jest tu: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=7140

 

więcej na: pi.gov.pl

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013