KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Benchmarking klastrów w Polsce 2018

14-12-2018

W dniach: 22-23.11.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie podsumowujące proces cyklicznego Benchmarkingu klastrów w Polsce, realizowanego przez PARP.

 

Spotkanie pierwszego dnia zostało oficjalnie rozpoczęte przez Paulinę Zadurę-Lichotę - Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności z PARP. Oprócz przedstawicieli czołowych klastrów z całego kraju i PARP-u w spotkaniu udział wzięła również Justyna Choińska-Jackiewicz, reprezentująca Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej w badaniu porównawczym zajął wysokie, 12. miejsce na 40 analizowanych podmiotów. Ponadto został dobrze oceniony w grupie porównawczej klastrów nieposiadających statusu Krajowego Klastra Kluczowego, jak i na tle dużych klastrów (powyżej 33 członków). Najwyższe noty uzyskał w obszarach:

 

 1. Oddziaływanie klastra na otoczenie
  1. współpraca z otoczeniem,
  2. wpływ na kształtowanie warunków otoczenia,
  3. potencjał gospodarczy klastra.
 2. Zasoby klastra
  1. zasoby ludzkie,
  2. zasoby infrastrukturalne,
  3. zasoby finansowe.
 3. Wyniki klastra
  1. rozwój współpracy w klastrze,
  2. rozwój innowacji,
  3. rozwój kompetencji w klastrze.

Drugi dzień był dedykowany indywidualnym rozmowom z ekspertami oraz przedstawieniu dobrych praktyk klastrów, ujętych w odrębnym raporcie. Dokument rozpoczyna się od opisu „Partnerstwa strategicznego na rzecz rozwoju komunikacji marketingowej Klastra”, zaprezentowanego przez KlasterIT. Zawiera opis współpracy z firmą Exacto i wypracowanej synergii na polu: PR, IT oraz badań marketingowych, przejawiającej się m.in. w organizacji branżowych wydarzeń i wspólnych kampanii marketingowych. Uwypuklony został również aspekt zaangażowania poszczególnych firm w koordynowanie klastrem. Jest to kierunek zgodny ze współczesnymi trendami zarządzania czołowych klastrów.

 

Projekt realizowany był od 10 maja 2018 r. do 10 grudnia 2018 r., a w jego ramach przeprowadzono: wywiady z koordynatorami, badanie opinii 746 członków klastrów biorących udział w badaniu (w tym: 30 członków Klastra Firm Informatycznych Polski Wschodniej, a w tej liczbie 29 przedsiębiorców). opracowano dobre praktyki (na podstawie wiedzy pozyskanej w badaniach klastrów polskich jak również zagranicznych), raport ogólny i raporty dedykowane każdemu z klastrów biorących udział w projekcie.

 

Osobą czynnie reprezentującą Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej podczas wydarzenia był Paweł Wasilewski, nowy Dyrektor Biura Klastra IT.

Podobne news
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013