KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Wyzwania Informatyki Podkarpackiej dla rozwoju gospodarki w kontekście Industry 4.0

29-03-2019

Zespół Szkół Technicznych od dłuższego czasu toczy dialog z Wschodnim Klastrem Informatycznym na temat współpracy, która wpisuje się w definicję potrójnej helisy na styku edukacji i przedsiębiorców. Jednym z efektów rozmów był wybór informatyki jako wątku przewodniego tej edycji konferencji zawodowej. Podobne wydarzenia są organizowane cyklicznie od 2005 r.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Prezesa Klastra, pana Wojciecha Materny na temat niezaprzeczalnej siły informatyki dla rozwoju Podkarpacia. Zaprezentowane zostały twarde dane świadczące o nieustającym rozwoju branży od momentu identyfikacji jej potencjału (2006 r.) poprzez sformalizowanie struktury klastra (2010 r.) aż do teraz. Mediana zarobków w informatyce wypada na Podkarpaciu najlepiej na tle pozostałych branż. W 2018 r. informatykę studiowała największa liczba studentów w kraju (42 tysiące), chociaż obejmuje ona wciąż liczne grono zawodów deficytowych. Efekt skali klastra widać najlepiej zestawiając 16 firm założycieli z ponad setką firm, instytucji otoczenia biznesowego i szkół wyższych, stanowiących obecne grono członków klastra.

Kolejne wystąpienia przedstawicieli Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej dotyczyły m.in. rozwoju wirtualnej rzeczywistości i rzeczywistości poszerzonej oraz rozwoju sieci ICT. Miały na celu zachęcić uczniów do podjęcia studiów na atrakcyjnych kierunkach informatycznych rzeszowskich uczelni. Sporym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie założyciela agencji reklamowej Roxart, która jest patronem klasy: technik organizacji reklamy.

Konferencję podsumował nauczyciel ZST, pan Ireneusz Balawender, który zaprezentował ofertę edukacyjną szkoły, wpisującą się w nowoczesne trendy kształcenia dualnego (m.in. klasy patronackie, staże zagraniczne, praktyki zawodowe i kursy branżowe). Prezes klastra po zakończonej konferencji dyskutował z dyrekcją szkoły na temat możliwości włączenia się firm z branży informatycznej w ten proces.
 

Podobne news
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013