KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Klastry, jako sposób na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce".

06-03-2011

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji "Klastry, jako sposób na rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce".

Tematyka konferencji skupiała się będzie na prezentacji możliwości oraz szans innowacyjnego rozwoju, jakie struktura klastrowa daje firmom z województw Polski Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT czy nowych technologii. W konferencji oprócz przedsiębiorców i naukowców wezmą również udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej nie tylko z Podkarpacia.

 

Ilość miejsc jest ograniczona, prosimy o szybkie potwierdzenie udziału do 10 marca. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Udział w konferencji jest bzpłatny.

 

 

14 marca 2011 roku
Grand Hotel Rzeszów, ul. Księdza Feliksa Dymnickiego 1

 

Ramowy program konferencji:

 

 

  

 

14.03.2011 (poniedziałek)
prowadzenie: Wojciech Materna, dr Dariusz Tworzydło,
8.00 - 9.00
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
9.00 - 9.30
WYSTĄPIENIA OFICJANE
Wiceminister Skarbu Państwa Jan BURY
Wojewoda podkarpacki Małgorzata CHOMYCZ
Marszałek Województwa Podkarpackiego, Mirosław KARAPYTA,
Prezydent Miasta Rzeszowa, Tadeusz FERENC
9.30 - 10.00
Andrzej RYBKA
Przedstawiciel Doliny Lotniczej
Sukces - czyli jak to nam się udało?
10.00 - 10.30
dr Elżbieta WOJNICKA
Uniwersytet Gdański
Klastry 'quo vadis' - czyli stan obecny i przyszłość klastrów w opinii eksperta
10.30 - 11.00
Wystąpienie przedstawiciela
Informatyki Podkarpackiej
Dlaczego warto próbować - czyli co i po co robimy?
11.00 - 11.15
PRZERWA
11.15 - 12.45
DEBATA
Barbara KUŹNIAR-JABŁCZYŃSKA, Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, Urząd Wojewódzki
Maria FAJGER, DyrektorDepartamentu Wspierania Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski
Wojciech MATERNA, Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka
Czy i w jaki sposób władze lokalne i centralne powinny wspierać rozwój klastrów - panel z udziałem przedstawicieli klastrów, urzędników odpowiedzialnych za wsparcie przedsiębiorczości itp.
 
Plany w zakresie zasad finansowania przedsiębiorców w następnym okresie programowania.
12.45 - 13.15
Marita KOSZAREK
Pomorski Klaster ICT
Strategia rozwoju Klastrów ICT.
13.15 - 13.30
PRZERWA
13.30 - 14.30
DEBATA
Elżbieta WOJNICKA, Uniwersytet Gdański
Marita KOSZAREK, Pomorski Klaster ICT
Jerzy WAWRO, Informatyka Podkarpacka
Tomasz KOZŁOWSKI, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego,
Koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Klaster, dla kogo?, po co? , jak? w kontekście korzyści dla przedsiębiorców, regionu itp. czy może być platformą współpracy pomiędzy biznesem a szkolnictwem , klastry a innowacyjność, problemy z innowacyjnością gospodarki i zasadami jej wspierania przez państwo - panel z udziałem przedstawicieli klastrów, ekspertów, przedstawicieli uczelni.
14.30
Podsumowanie konferencji
 
od 14.30
LUNCH
 

 

 

 

 

 

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

 

Konferencji patronują:

 

 

 

 

patroni1_286

 

Patronat  medialny:

 

patroni2_174

 

 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013