KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Konferencja 14.04.2011, Warszawa, PARP

15-04-2011
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”, którego celem jest podniesienie konkurencyjności i zdolności innowacyjnej polskich klastrów poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz zwiększenie efektywności kształtowania polityki klastrowej.
 
W dniu 14 kwietnia 2011 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej przy ul. Brackiej 6/8 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, inaugurująca to  przedsięwzięcie, połączona z 2-ma  panelami dyskusyjnym. W spotkaniu wzięli udział m.in. : Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Gospodarki; Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP oraz Aneta Wilmańska, Zastępca Prezesa PARP.
 
Podkarpacie na konferencji reprezentowali:  Maria Fajger, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości z Urzędu Marszałkowskiego, Andrzej Rybka, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.  Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka reprezentowali: Andrzej Kusior, Dyrektor Biura Zarządu oraz Jerzy Wawro, Specjalista d/s klastrów.
 
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013