KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

III edycja seminarium w cyklu Cloud Computing

04-08-2011

III edycja seminarium w cyklu Cloud Computing

TECHNOLOGICZNE, ORGANIZACYJNE I PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTINGU
Warszawa, 23 sierpnia 2011 r.
 
Program:
10:00    Blok tematyczny: TECHNOLOGIE CLOUD COMPUTING
wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Wojciech Obst
 
10:20    Wykład: Technologiczne perspektywy i ograniczenia rozwoju usług w modelu Cloud Computig:
- Kowalski i Cloud Computing.
- Rozrywki w chmurze.
- Zastosowania specjalistyczne.
- Ograniczenia i obawy.
Marcin Jaskólski, redaktor benchmark.pl
 
11:00    Wykład: Kryteria wyboru dostawcy usług w modelu Cloud Computingu:
- Architektura zintegrowanych systemów w modelu cloud computing.
- Istota integracji poprzez wymianę danych vs. Integracja poprzez współdzielenie danych.
- Wymagania wobec dostawcy czy wobec oprogramowania.
- Jakie wymagania powinna spełniać aplikacja udostępniana w modelu cloud computing.
Jarosław Żeliński, IT Consulting
 
11:40    Merytoryczna prezentacja sponsorska.
 
12:20    Przerwa, poczęstunek
 
12:40    Prezentacja: Bezpieczne przetwarzanie w chmurze: obawy i oczekiwania
- Nowoczesny krajobraz zagrożeń
- Niebezpieczna droga do chmury
- Nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa
- Serwerze, obroń się sam!
- Kiedy dane są a kiedy nie są bezpieczne
- Dostosowanie polityki bezpieczeństwa do przetwarzania w chmurze
Jan Raszewski, Major Account Manager-Enterprise, Trend Micro
 
13:10    Blok tematyczny: ASPEKTY ORGANIZACYJNE USŁUG CLOUD COMPUTING
wprowadzenie do programu, prowadzenie obrad: Jarosław Żeliński
 
13:20    Omówienie raportu: „Cloud Computing - wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw”
- Definicje i modele usług Cloud Computing.
- Model tradycyjny wykorzystywania zasobów IT a model Cloud Computing.
- Cechy modelu CC i wynikające z nich korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstw.
- Efekty dla całej gospodarki.
- Bariery we wdrażaniu Cloud Computing (techniczne, prawne, mentalnościowe).
Krzysztof Łapiński, Bohdan Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
 
14:10    Przerwa
 
14:30    Wykład: Uwarunkowania bezpieczeństwa usług Cloud Computingu:
- Bezpieczeństwo infrastruktury.
- Zarządzanie dostępem i tożsamością.
- Ochrona danych.
- Zgodność ze standardami i regulacjami prawnymi.
Krzysztof Młynarski, Teleinformatica
 
15:10    Dyskusja panelowa: „Prawne aspekty Cloud Computing”. Problemy:
- SLA a umowa CC. Odpowiedzialność stron umowy.
- Jakość usług - czas działania - przestoje.
- Gwarantowane zadośćuczynienia.
- Usługi wsparcia dla klienta.
- Prawa do danych, dostęp, ochrona, odpowiedzialność za wycieki danych.
- Bezpieczeństwo wirtualne.
Moderowanie dyskusji: Mecenas Stefan Cieśla, Mecenas Jakub Kubalski
 
16:00    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów.
 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin: 23 sierpnia 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt udziału 1 osoby wynosi:
 
420 zł + 23% VAT - przy przesłaniu zgłoszenia do 5 sierpnia
550 zł + 23% VAT - przy przesłaniu zgłoszenia od 6 sierpnia
900 zł + 23% VAT - dla firm IT posiadających rozwiązania w zakresie tematycznym konferencji
 
Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.
______________________________________________________________________________
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:
faksem – formularz w załączeniu
______________________________________________________________________________
Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.
Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres lub telefonicznie (022) 870-69-78
______________________________________________________________________________
Biuro organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o. 
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56 
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000
 
 

Pliki do pobrania

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013