KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Konferencja w Rzeszowie - „Internacjonalizacja klastrów–jak budować partnerstwa na rzecz rozwoju”

08-02-2012

 

Przedsięwzięcie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa” objęte jest honorowym patronatem Ministra Gospodarki

 

 

PROGRAM RAMOWY

 

„Internacjonalizacja klastrów–jak budować partnerstwa na rzecz rozwoju”

 

Konferencja została zorganizowana w ramach przedsięwzięcia PARP pn. „Polskie klastry i polityka klastrowa”

Patronat Honorowy konferencji: Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Rzeszów, 21 luty 2012,  Politechnika Rzeszowska,ul. Powstańców Warszawy 12

 

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników/powitalny poczęstunek kawowy

10:00 – 10:20

 

 

Otwarcie konferencji – przedstawienie głównych założeń przedsięwzięcia:

Przedstawiciel Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Moderator – Leszek Woźniak, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

10:20 – 11:15

Jak zdobywać rynki zagraniczne – promocja i ekspansja przez klastry – Leena Zittling Charter President, Vice Chair of IAB at EPROCA (The European ProClusters Association), Finlandia

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa / wystawa

11:30 – 12:50

Sesja dobrych praktyk – ścieżki rozwoju, praktyczne doświadczenia oraz możliwości współpracy

11:30 – 11:50

Petra Papp, Biotechnology Innovation Base Cluster, Węgry

11:50 – 12:10

Helena Wiedling Fernandes, Cluster 55o, Szwecja

12:10 – 12:30

Ivan Kulchytskyy,  IT Cluster, Ukraina

12.30 – 12.50

Pytania do przedstawicieli klastrów i eksperta zagranicznego

12:50 – 13:35

Lunch

13:35 – 13:55

Wsparcie dla klastrów w województwie podkarpackim –  Piotr Czerepiuk – Departament Rozwoju RegionalnegoUrzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

13:55 – 15:45

Panel dyskusyjny

 

 

 

 

Jak budować partnerstwo międzynarodowe dla rozwoju – doświadczenia, bariery oraz wyzwania na przyszłość?

 

Prezentacja wprowadzająca do dyskusji i moderacja panelu – Stanisław Szultka, ekspert w przedsięwzięciu „Polskie klastry i polityka klastrowa”

 

Uczestnicy panelu:

Klaster Dolina Lotnicza,

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej,

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej,

Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne,

Podkarpacki Klaster Spawalniczy KLASTAL,

Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen

 

Podsumowanie dyskusji panelowej

16:00

Zamknięcie konferencji

 

 

 

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachprojektu systemowego PARP „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 2.1.3.

 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty

 

Organizatorem konferencji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Konferencja organizowana jest w ramach przedsięwzięcia „Polskie klastry i polityka klastrowa”, którego głównym celem jest wzmocnienie polskich klastrów, podniesienie ich konkurencyjności i zdolności innowacyjnej poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz poprzez podniesienie efektywności kształtowania polityki klastrowej.

W trakcie konferencji dystrybuowane będą darmowe katalogi prezentujące klastry z Podkarpacia oraz z innych regionów.

 

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa, na której klastry z regionu zaprezentują swoje oferty.

 

Lista wystawców:

 

  1. Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”
  2. Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne
  3. Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej
  4. Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej
  5. Podkarpacki Klaster Spawalniczy Klastal
  6. Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Poligen
  7. Miejsce spotkania:

Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne

Politechnika Rzeszowska, ul. Powstańców Warszawy 12, Rzeszów

 

 

Organizator konferencji zapewnia tłumaczenie symultaniczne, poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz lunch.

 

Rejestracja: www.ecorys.pl/klastry

 

Zapraszamy na Portal Innowacji PARP:

http://www.pi.gov.pl/klastry/chapter_95353.asp

 

 

Dodatkowe informacje:

tel. : (022) 339 45 54

e-mail:


 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013