KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Kierunki techniczne i informatyka 2011 - Ranking uczelni wyższych.

18-04-2012

Kryteria rankingu:

  • ocena przez kadrę akademicką, wg badania ankietowego Fundacji Perspektywy – 25%
  • preferencje pracodawców, wg badania TNS Pentor – 25%
  • ocena parametryczna MNiSW – 20%
  • liczba publikacji w latach 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 6%
  • cytowania publikacji w latach 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 12%
  • indeks Hirsha za lata 2006-2010, wg bazy SCOPUS – 12%.

W rankingu tym analizujemy dwa istotne aspekty pracy uczelni. Z jednej strony siłę naukową, wyrażoną liczbą i jakością publikacji naukowych oraz oceną parametryczną uczelni dokonaną przez MNiSW. Z drugiej strony jakość dydaktyki na uczelniach wyrażoną poprzez wyniki badań Fundacji Perspektywy i Pentora.

 

W badaniu preferencji zatrudniania absolwentów uczelni przez pracodawców (w siedmiu grupach kierunków studiów) uwzględniono tylko te uczelnie, które były ankietowane przez Pentora w trzech ostatnich latach. Wartość wskaźnika została obliczona jako średnia krocząca z 3 lat. Badaniu zostało poddanych w sumie ponad 1800 pracodawców. Wyniki badań zostały poddane procedurze ważenia, polegającej na nadaniu przedsiębiorstwom rangi odzwierciedlającej ich udział w strukturze gospodarki, co dodatkowo podnosi wiarygodność wyników rankingu.

 

Badanie przeprowadzone przez Fundację Perspektywy wśród kadry akademickiej określiło, które uczelnie byłyby polecone kandydatom na studia jako najlepiej kształcące w danej dziedzinie. W badaniu brali udział profesorowie „belwederscy” i doktorzy habilitowani, którzy zdobyli swoje stopnie i tytuły w ostatnich trzech latach. W badaniu wzięło udział ok. 1700 osób, co dało ponad 7 tys. wskazań uczelni.

 

Wyróżniliśmy siedem grup kierunków studiów: kierunki ekonomiczne, kierunki medyczne, kierunki humanistyczne, kierunki społeczne (do tej grupy włączyliśmy kierunki prawa i administracji), kierunki przyrodnicze, rolnicze i leśne, kierunki nauk ścisłych oraz kierunki techniczne i informatyka. W tym roku zrezygnowano z rankingu w grupie kierunków wychowania fizycznego.
 

Podział kierunków ma charakter autorski, choć wynika z wieloletnich dyskusji na ten temat w środowisku akademickim oraz corocznych oczekiwań maturzystów.

Należy zwrócić uwagę, że w rankingu tym uczelnie różnych typów mogą się znaleźć w jednym zestawieniu, np. w rankingu kierunków technicznych i informatyki w pierwszej dwudziestce znalazły się politechniki, uniwersytety i uniwersytety ekonomiczne. Ale takie właśnie są nowoczesne uniwersytety, w których zanikają tradycyjne podziały na nauczane kierunki studiów.

 

 

   

Wskaźnik

2011

Ocena

przez

kadrę

akad.

Pref.

pra-

cod.

Ocena

param.

Publi

kacje

Cyto

wania

h

index

1

Politechnika Warszawska

100

100

100

100

100

51.3

100

2

Politechnika Wrocławska

77.1

82.5

73.6

64.3

88.7

41.1

87

3

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

72.1

74.2

75.8

64.3

77.4

37.4

69.6

4

Politechnika Śląska w Gliwicach

52.5

44.4

46.5

57.1

52.2

35.8

65.2

5

Politechnika Poznańska

47.8

33.9

33.2

54.3

42.7

49.2

73.9

6

Politechnika Gdańska

42.3

24.4

33.2

42.9

36.7

48.2

73.9

7

Politechnika Łódzka

41.4

23.7

25.8

44.3

56.8

45.2

73.9

8

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

34.4

19.6

30.5

35.7

15.8

50.5

47.8

9

Uniwersytet Warszawski

32.6

17.2

5.7

7.1

42

83.7

91.3

10

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

28.6

7.9

5.1

34.3

26.6

57.5

69.6

11

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

27.9

9.3

10.3

42.9

21.2

39.9

56.5

12

Uniwersytet Jagielloński

26.8

13.7

3.8

7.1

28.4

74.1

73.9

13

Uniwersytet Śląski w Katowicach

23.5

8

1.6

7.1

28.8

68.7

69.6

14

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

22.9

5.6

2.2

7.1

27.8

72.4

65.2

15

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

22.2

0.4

0.5

7.1

22.3

75.1

73.9

16

Uniwersytet Wrocławski

21.2

5

9

7.1

19.8

59

56.5

17

Politechnika Częstochowska

21.1

12

7.2

24.3

19.1

32.3

43.5

18

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

20.3

5

14.3

21.4

16.4

35.7

39.1

19

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

19.4

0.4

2.2

7.1

18

65

60.9

19

Politechnika Białostocka

19.4

1.6

12.8

22.9

18.2

31.7

43.5

21

Politechnika Lubelska

17.9

4

6.5

24.3

11.2

37.9

34.8

22

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

17.4

0

0.2

0

2.8

100

34.8

23

Politechnika Koszalińska

17

1.8

6.3

30

7.6

32.5

30.4

24

Uniwersytet Gdański

15.7

0.7

1.2

0

7.4

68

47.8

25

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

15.5

2.8

4.3

22.9

8.1

34.5

30.4

26

Uniwersytet Zielonogórski

15.3

1.7

4.8

18.6

10.9

31.3

39.1

27

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

14.8

0

0

0

7.1

68.9

43.5

27

Uniwersytet Łódzki

14.8

0.1

1.1

5.7

9.1

51.8

47.8

29

Politechnika Opolska

14.3

3.4

7

15.7

7.7

30.1

30.4

30

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

14.2

2.6

7.8

11.4

4.9

38

30.4

31

Akademia Morska w Gdyni

13.2

0.5

2.7

12.9

10

31.5

39.1

32

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

12.8

0

1.3

0

2.1

66.6

30.4

33

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12

0.9

2.3

0

2.8

60.2

26.1

34

Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie

11.8

2.1

8.9

7.1

7.7

23.4

30.4

35

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

11.5

5.8

3.8

5.7

2.1

33.4

26.1

36

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

11.4

1.9

10.9

14.3

5.4

14.5

21.7

36

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.4

2.1

1.4

2.9

2.4

50.6

26.1

38

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

10.7

3.9

0.6

4.3

1.7

45.2

21.7

39

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

10.3

1.7

0.4

0

2.8

48.9

26.1

40

Uniwersytet Opolski

10.1

0.1

0.1

0

3.2

50.9

26.1

41

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego

9.8

1

3.7

10

3.3

31.2

17.4

42

Akademia Morska w Szczecinie

8.7

0.4

1.6

12.9

1.8

24.5

17.4

42

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

8.7

1.7

1.6

7.1

3.2

26.5

21.7

44

Uniwersytet w Białymstoku

8.5

0

0.1

4.3

3.9

36

21.7

44

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

8.5

0

2.4

0

2.6

38.3

21.7

44

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

8.5

0.1

2.7

0

0.9

42.8

17.4

47

Uniwersytet Rzeszowski

8.4

0.1

0.4

0

5.4

36

26.1

48

Akademia Pomorska w Słupsku

8.3

0

0.1

0

0.7

51.1

13

49

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

7.6

0

1.8

0

3.4

28

26.1

50

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

6.9

0

0

0

2.7

31.3

21.7

 

 

 

Całość na:

http://www.perspektywy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3855&Itemid=832

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013