KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Zaproszenie

06-06-2012

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zaprasza wszystkich przedsiębiorców, przedstawicieli firm i instytucji z województwa podlaskiego oraz całej Polski Wschodniej do udziału w konferencji nt:

Nowe źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Innowacyjne rozwiązania i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Rynek kapitałowy alternatywą dla banków.

Konferencja odbędzie się dnia 22 czerwca 2012 roku w Sali Konferencyjnej Hotelu Gołębiewskiego w Białymstoku, ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok o godz. 10:30. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w konferencji bezpłatny.

Celem konferencji jest przedstawienie alternatywnych form pozyskania źródeł finansowania przedsiębiorstw. Mając na uwadze ogromny rozwój gospodarczy, coraz więcej przedsiębiorstw poszukuje finansowania nowych, innowacyjnych działań, które przeważnie wymagają dużego nakładu kapitału.  Omówiony zostanie kapitał wysokiego ryzyka oraz szerokie spectrum możliwości jakie przedsiębiorcom dostarcza giełda, a w szczególności rynek NewConect oraz Catalyst.

Wiedza ta jest szczególnie istotna w dobie globalnego kryzysu, kiedy wiarygodność innowacyjnych przedsiębiorców jest poddana wątpliwości, a klasyczne źródła kapitału stają się coraz trudniej dostępne.

W programie m.in. poruszone zostaną tematy klasteringu, Venture Capital czyli kapitału wysokiego ryzyka, Rynku Catalyst – obligacje jako alternatywa dla kredytów bankowych oraz przedstawione zostaną ostatnie możlliwości dofinansowania inwestycji z dotacji unijnych.

Poziom merytoryczny spotkania gwarantują eksperci BiznesKlastra, którzy przedstawią możliwe do pozyskania formy kapitału w zależności od możliwości rozwojowych, w których znajduje się dana firma. Uczestnicy konferencji dzięki zaprezentowaniu korzyści płynących z tych form będą mogli zweryfikować możliwości jakie oferuje rynek dla ich przedsiębiorstw i firm.

Konferencja stanowi wspaniałą okazję nie tylko do wysłuchania specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach, ale także umożliwia nawiązanie nowych kontaktów biznesowych, wymianę myśli oraz poglądów z osobami żywo zainteresowanymi tematyką oraz uzyskanie licznych informacji podczas rozmów kuluarowych. Jak ważny jest odstęp do informacji świadczy fakt, że przedsiębiorcy z Polski Wschodniej w marginalnym stopniu korzystają z  alternatywnych form pozyskiwania finansowania. Przykładowo jedynie 18 firm z regionu Polski Wschodniej jest notowanych na rynku New Connect (na łączną liczbę 377 podmiotów w Polsce). Zbliżona jest sytuacja na rynku obligacji korporacyjnych Catalyst.

Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest z całą pewnością brak informacji i doświadczeń związanych z tymi formami finansowania. O skali braku odstępu do informacji świadczy fakt, że na dzień dzisiejszy na terenie Polski Wschodniej nie ma siedziby żadna firma będąca autoryzowanym doradcą rynku New Connect lub Catalyst.

Organizatorem konferencji jest Biznes Klaster - www.biznesklaster.pl

Konferencja: Nowe źródła finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Innowacyjne rozwiązania i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Rynek kapitałowy alternatywą dla banków ma na celu udowodnienie, że istnieją skuteczne alternatywne źródła finansowania inwestycji, które w sposób skuteczny wpływają na rozwój przedsiębiorstw w regionie.  

Zapraszamy Państwa w piątek, 22 czerwca 2012 do Hotelu Gołębiewskiego w Białymstoku.

Kontynuacją konferencji będą dwa seminaria tematyczne, które odbędą się 26.06.2012 (wtorek) oraz 27.06.2012 (środa) również w Hotelu Gołębiewskim. Są to spotkania przeznaczone dla osób, które chcą pogłębić wiedzę na temat alternatywnych źródeł finansowania inwestycji w swoich przedsiębiorstwach, merytorycznie podyskutować ze specjalistami, uzyskać poradę i wsparcie dla swoich pomysłów.

Nasi eksperci w tych dniach są dostępni w Hotelu Gołębiewskim w Sali nr 3 (parter) od godz. 10:30.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: konferencja@biznesklaster.pl  lub faksem pod numer: 85 652 61 07. Na formularzach prosimy o zaznaczenie czy są Państwo również zainteresowani seminarium.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013