KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Doradztwo

Podkarpacki Ośrodek  Szkoleniowo-Doradczy Sp. z o.o.

Z początkiem 2007 r. rozpoczął się kolejny wieloletni okres realizacji polityki spójności z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. W okresie programowania 2007 – 2013 Polska będzie największym beneficjentem pomocy unijnej przekazywanej w ramach wspólnotowej polityki spójności. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności do naszego kraju może trafić nawet 67,3 miliarda euro.

Założenia NSS będą realizowane za pomocą Programów Operacyjnych (PO), zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz za pomocą Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw:

  • PO Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld EUR),
  • PO Kapitał Ludzki (9,7 mld EUR),
  • 16 Regionalnych PO (15,9 mld EUR),
  • PO Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld EUR),
  • PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (0,7 mld euro),
  • PO Pomoc Infrastruktura i Środowisko (27,8 mld EUR),
  • PO Techniczna (0,5 mld EUR).


Wydatkom finansowanym w ramach budżetu polityki spójności będą towarzyszyły wydatki przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej ze środków: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rybackiego(EFF), w ramach:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,2 mld EUR)
  • PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich (0,7 mld EUR).Łączna kwota funduszy UE przewidziana na realizację polityki spójności i działań rozwojowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w Polsce w latach 2007 - 2013 to ponad 81,2 mld EUR.


Podkarpacki Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy Sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł międzynarodowych i krajowych dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw oraz instytucji użyteczności publicznej.
Dbamy o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług, dlatego oferujemy kompleksową pomoc Klientom przy: opracowaniu pomysłu, przygotowaniu dokumentacji projektowej, pomocy podczas realizacji projektu  aż do końcowego  rozliczenia przedsięwzięcia.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013