KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Oprogramowanie na zamówienie

DIGIT-AL

Specjalizujemy się w rozwoju systemów dedykowanych - tworzonych na indywidualne zamówienie klienta. Lubimy nietypowe wyzwania, które można właściwie rozwiązać tylko poprzez indywidualne podeście. Mamy też duże doświadczenie w integracji systemów informatycznych dzięki czemu możemy rozwijać indywidualne funkcjonalności bazując na standardowym oprogramowaniu zastanym w danej firmie. Takie podejście pozwala na wdrożenie w pełni funkcjonalnego systemu przy jednoczesnej optymalizacji kosztów jego wykonania i utrzymania.

Przed realizacją projektów na indywidualne zamówienie zazwyczaj przeprowadzamy zatem "wstępne rozpoznanie otoczenia", które obejmuje:

1. Merytoryczne rozpoznanie kontekstu biznesowego.
2. Analiza obecnie używanego oprogramowania oraz oprogramowania "gotowego" dostępnego na rynku.
3. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb klienta, których nie można zaspokoić produktami gotowymi.

Po takim wstępnym rozpoznaniu następuje właściwy proces tworzenia rozwiązania indywidualnego zawierający:

1. Przygotowanie specyfikacji wymagań.
2. Projektowanie oprogramowania.
3. Integracja z innymi systemami.
4. Testowanie.
5. Wdrożenie.
6. Opieka autorska.

W przypadku zainteresowania współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym Działem Rozwiązań Indywidualnych

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013