KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Elektroniczna Wymiana Danych – EDI

Infinite

Infinite jest jednym z czołowych dostawców usług EDI (ang. Electronic Data Interchange) w Europie Centralnej. Głównym założeniem tej technologii jest automatyzacja łańcucha dostaw, co umożliwia efektywniejsze zarządzanie produkcją i zapasami, a w konsekwencji redukcję kosztów obsługi oraz poziomu błędów związanych z manualną obsługą danych. Bogaty pakiet usług EDI obejmuje m.in.:

• wymianę elektronicznych dokumentów handlowych
• kompleksową obsługę faktury elektronicznej z użyciem podpisu elektronicznego
• archiwizację dokumentów elektronicznych
• zakupy online
• katalog danych

Dodatkowe informacje: www.edinet-solutions.com

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013