KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Analityka internetowa i pozycjonowanie serwisów

Grupa WW sp. z o.o.

Co było pierwsze - jajko czy kura? Dobre pytanie! A co jest ważniejsze - produkt czy klient? Gdyby zastanowić się nad tym trochę dłużej to dojdziemy do wniosku, że odpowiedź na oba te pytania nie jest wcale najistotniejsza. Po prostu, jedno wynika z drugiego i odwrotnie. Jeżeli nie poświęcimy wystarczająco dużo uwagi naszym klientom to jednocześnie niemożliwe stanie się zweryfikowanie założeń samego produktu. Nie uda poznać się jego ostatecznego kształtu. I jeśli tego zabraknie, to w konsekwencji nie wykrystalizuje się nam pełen obraz grupy docelowej do której kierowany jest produkt lub usługa.

Rozpoczynając od idei i przechodząc przez kolejne etapy projektowania działań marketingowych w Internecie, ważne staje się weryfikowanie początkowych założeń. Pomocne w tej kwestii są m.in. badania user experience, usability i inne metody pozwalające lepiej poznać profil klienta, jego odczucia w stosunku do produktu, a także samą charakterystykę produktu, pozwalającą na określenie jego mocnych i słabych stron.

Badania user experience i usability pełną też ważną rolę w strategii content marketingu - po prostu, większość użytkowników pamięta emocje/doświadczenia, nie zaś samą treść. Dlatego też, trzeba wcześniej dokładnie poznać odbiorców, tak aby przekaz marketingowy był częścią większego planu, uwzględniającego przekazywanie określonych emocji. 

Propozycje:

- Analityka internetowa - gromadzimy dane dotyczące stron, portali i sklepów internetowych, aby po ich gruntowej analizie, przedstawić naszym klientom wnioski i rekomendacje wdrożeniowe dotyczące zwiększenia ich widoczności i sprzedaży w Internecie. 

User experience;
badania których celem jest sprawdzenie jakie są doświadczenia użytkownika z danym produktem. Najważniejsze czynnikiem jest zaspokojenie jego potrzeb, następnie oceniany jest aspekt wizualny oraz funkcjonalność i użyteczność.

Badania usability;
inaczej badania użyteczności. Zanim strona internetowa zostanie oddana do użytku, jest ona poddawana ocenie przez jej przyszłych użytkowników. Badania mają na celu przetestowanie strony pod kątem wielu różnych czynników.

- Projektowanie;
jest wnikliwą analizą potrzeb oraz wymagań użytkownika względem strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Każdy etap projektowania jest zorientowany na użytkownika, dlatego wynik końcowy maksymalizuje korzyści korzystania z produktu.

- Optymalizacja techniczna i tekstowa serwisu;
za pomocą odpowiednich narzędzi pozwala na obserwowanie zachowań użytkowników na stronie. Wiedząc jak zachowują się użytkownicy, możliwe jest podjęcie odpowiednich kroków, mogących poprawić konwersję.

- Pozycjonowanie - ogół stałych działań w Internecie (onsite i offsite), które prowadzimy, aby witryny internetowe naszych klientów były wartościowe, odwiedzane i linkowane przez użytkowników internetu. Popularność przerodzi się w zaufanie wyszukiwarek internetowych. Zaufanie wyszukiwarek zaowocuje coraz wyższymi, stabilnymi pozycjami witryn. 

Słowa kluczowe

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013