KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

TOP OLAP - System analityczny klasy Business Intelligence

TOP S.A.
TOP OLAP

TOP OLAP jest Systemem klasy Business Intelligence, służy gromadzeniu, analizowaniu danych i udostępnianiu wniosków, które pomagają przedsiębiorstwom podejmować optymalne decyzje biznesowe. System obejmuje takie działania jak wsparcie procesu decyzyjnego, kwerendy i raportowanie, analizy online (OLAP - On Line Analytical Processing), analizy statystyczne, prognozowanie i data mining. TOP OLAP pozwala na identyfikację dotychczas niezauważalnych prawidłowości i powiązań. Ich zrozumienie i wykorzystanie pozwala na zwiększenie konkurencyjności prowadzonej działalności.
Kliknij po więcej informacji>>

  

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013