KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

TOP B2B - System elektronicznej wymiany danych

TOP S.A.
TOP B2B

TOP B2B jest adresowany zarówno do firm produkcyjnych jak i handlowych zainteresowanych automatyzacją wymiany i przepływu informacji pomiędzy partnerami biznesowymi we wszystkich etapach realizacji współpracy handlowej oraz usprawnieniem kontroli nad realizacją zamówień i rozrachunkami.
System umożliwia automatyczną dwukierunkową elektroniczną transmisję i weryfikację danych w standardzie EDI. Zastosowanie zaawansowanego podpisu elektronicznego zwiększa bezpieczeństwo transakcji w obszarach gdzie jest to wymagane. Informacje z systemu TOP B2B (np. o terminach, płatnościach, cenach, zamówionym asortymencie i innych danych z zawartych umów) są na bieżąco wymieniane z systemami informatycznymi Partnerów zapewniając m.in.: likwidację przekłamań, nieprawidłowości i błędów w wystawianych i otrzymywanych dokumentach, skrócenie czasu obsługi kontrahentów i realizacji zamówień, możliwość wzajemnej kontroli rozrachunków pomiędzy firmami współpracującymi, możliwość zawierania bezpiecznych transakcji dzięki autoryzacji i kontroli uczestników, możliwość śledzenia procesu zakupowego, np. zgłoszenie zapotrzebowania, zamówienie, odbiór, rozliczenie faktury, możliwość udostępniania partnerom informacji o stanach magazynowych i możliwych czasach realizacji zamówienia.
Kliknij po więcej informacji>>

    

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013