KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Zintegrowany System Zarządzania Firmą Komadres

ETOB-RES Sp. z o.o.

Zintegrowany System Zarządzania Firmą Komadres spełnia wymagania europejskich standardów i umożliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, zapewniając efektywne zarządzanie jej zasobami oraz kontrolę zachodzących procesów.
Komadres jest systemem łatwym w obsłudze, pracującym z relacyjnymi bazami danych typu SQL. Oprogramowanie umożliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej.
Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umożliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych.
System Komadres posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych, łącznie z możliwością kodowania przechowywanych danych.
Pozwala na bieżąco analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budżetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i kosztów. Umożliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych działalności przedsiębiorstwa.

Rozwiązania dla spółdzielni mieszkaniowych

Rozwiązania dla zakładów komunalnych

Rozwiązania dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej

Rozwiązania dla przedsiębiorstw produkcyjnych

Rozwiązania dla przedsiębiorstw budowlanych

Rozwiązania dla jednostek budżetowych

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013