KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

System NTSwincash i Oracle BI

NTSwincash Commit Polska

NTSwincash oparty na technologii Oracle jest innowacyjnym narzędziem służącym do zarządzania całością procesów sprzedaży, logistyki i dystrybucji. Indywidualne podejście do każdego modelu biznesowego gwarantuje pełną integrację z innymi systemami funkcjonującymi w całej sieci sprzedaży. Dzięki temu system NTSwincash poprzez centralizację i elektroniczny obieg dokumentów oferuje wdrożenie systemu do całościowego analizowania danych biznesowych - Oracle Business Intelligence. 

Udostępniane narzędzia do tworzenia raportów i kompleksowych analiz umożliwiają wykorzystanie zdobytych informacji do m.in. zarządzania programami lojalnościowymi i partnerskimi, zarządzania produktami , jak również badaniem efektywności i wydajności pracy pracowników.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013