KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

System NTSwincash dla WMS

NTSwincash Commit Polska

System NTSwincash oferuje rozwiązania dające całkowitą kontrolę nad powierzchnią magazynu i jego stanami. Wysokie składowanie towaru oraz przypisanie każdemu regałowi i gniazdu miejsca w systemie gwarantuje łatwy i szybki dostęp do wybranych produktów. Sprawna i bezkolizyjna kompletacja wysyłek, przy jednoczesnej minimalizacji błędów ludzkich. Możliwość ustalania i akceptacji warunków dostawy w czasie rzeczywistym wraz z możliwością adnotacji techniczno cenowych. Rozbudowane zarządzanie na magazynie towarami niepełnowartościowymi pozwalające już przy przyjęciu na odpowiednie ich skategoryzowanie. Centralne zarządzanie i optymalizacja procesów logistycznych umożliwia zmniejszenie kosztów i wzrost efektywności pracy.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013