KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Program exportAlfa™

International Trade Technologies
Podstawowe...

Oprogramowanie, które oferujemy to profesjonalnie przygotowany zestaw narzędzi informatycznych, który pozwoli na optymalizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesów eksportowych.
Użycie Programu exportAlfa™ odbywa się przez bezpieczny serwis internetowy do którego Firma ma dostęp za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej.
Program exportAlfa™ umożliwia:
• przygotowanie i zaprezentowanie partnerom zagranicznym oferty produktowej, monitorowanie razem z partnerami wszystkich danych niezbędnych do realizacji procesu zakupu/sprzedaży,
 • aktualizację i prezentowanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym,
• komunikowanie się z partnerami w ramach portalu,
• pełną kontrolę statusu złożonego zamówienia za pomocą alertów i komunikatów.
 Jakie korzyści da zastosowanie programu exportAlfa™?
• redukcja kosztów obsługi transakcji;
• generowanie oszczędności w formie roboczogodzin;
• skrócenie czasu obsługi zamówień;
• szybkość komunikacji;
• eliminacja błędów przy ręcznym wprowadzaniu danych;
• stały dostęp kontrahentów do aktualnej oferty;
• wzmocnienie więzi między kontrahentami;
• zwiększenie konkurencyjności Firmy;
• skrócenie cyklu sprzedaż-fakturowanie-zapłata;
• eliminacja barier językowych;
• usprawnienie organizacji i obiegu informacji;

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013