KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Klastry informatyczne w Polsce - lista polskich klastrów IT

Przykłady klastrów istniejących w Polsce

Przeprowadzone w USA badania dotyczące identyfikacji (mapowania) struktur klastrowych wskazały na występowanie prawie 380 klastrów zlokalizowanych w różnych sektorach gospodarki. W Polsce pierwsze badania sięgają 1989 roku, kiedy to podejmowane były próby analizy zagadnień związanych z klastrami i koncepcjami pokrewnymi. W 2002 roku Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził badanie mające na celu identyfikację klastrów w Polsce. Badanie było wstępem do analizy potencjału i szans rozwoju struktur klastrowych w polskiej gospodarce. Analiza pozwoliła na identyfikację występowania skupisk działalności gospodarczej oraz ocenę stopnia zaawansowania, barier oraz możliwości rozwoju struktur klastrowych w Polsce. Przeprowadzono badanie 18 skupisk przedsiębiorstw usytuowanych w 8 województwach o największym, na podstawie analizy statystycznej, prawdopodobieństwie istnienia klastra. Więcej informacji można znaleźć w publikacji "Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski", red. S. Szultka, Gdańsk, 2004r.

  

Źródło: Portal Innowacji

Lista Klastrów działających w Polsce:

MAZOWIECKI KLASTER ICT

Obszar województwa mazowieckiego

Koordynator: PK-Soft Sp. z o.o.

Branża: produkty i usługi wspomagające działalność gospodarczą

 

 Informacje o klastrze

 

KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH ICT POMORZE ZACHODNIE 
Koordynator: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.
Branża: informatyka, technologie informacyjne i komunikacyjne

 

 Informacje o klastrze

 

KLASTER WZGÓRZA NOWYCH TECHNOLOGII - NT HILLS

Koordynator: Regionalne Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Klastrowych i Edukacyjnych

Branża: informatyka

 

Informacje o klastrze

 

EKLASTER - MAŁOPOLSKI KLASTER INFORMATYCZNY

Obszar województwa małopolskiego

Koordynator: Fundacja EKLASTER

Branża: informatyka

 

Informacje o klastrze

 

MULTIKLASTER - STOWARZYSZENIE KLASTER MULTIMEDIÓW I SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

Obszar województwa małpolskiego, śląskiego, mazowieckiego

Branża:informatyka

 

Informacje o klastrze

 

ALTERNATYWNY KLASTER INFORMATYCZNY

Obszar województwa mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego

Koordynator: Elektra Sp. z o.o.

Branża: informatyka

 

Informacje o klastrze

 

WIELKOPOLSKI KLASTER TELEINFORMATYCZNY

Obszar Rzeczpospolita Polska

Branża: informatyka, technologie informacyjne i komunikacyjne

 

Informacje o klastrze

 

ICT AMBER KLASTER TELEINFORMATYCZNY

Obszar województwa warmińsko-mazurskiego

Branża: informatyczno - telekomunikacyjna

 

Informacje o klastrze

 

WSCHODNI KLASTER ICT

Obszar województwa lubelskiego

Koordynator: 3W - Studio

Branża: informatyka i telekomunikacja

 

Informacje o klastrze

 

INTERIZON

Koordynator: Fundacja Interizon

Branża: informatyka, elektronika telekomunikacja, automatyka i robotyka


Informacje o klastrze

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013