KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Verizen - firmy informatyczne (it) - Firmy

Verizen

Dane firmy:
ul. Augusta Lewakowskiego 7
38-400 Krosno
woj. podkarpackie
telefon: +48 722 22 33 66
nip: 6842646438
e-mail:

P4P Consulting Sp. z o. o. jest firmą doradczą, która powstała, aby inspirować, pomagać i doradzać podmiotom działającym na terenie województwa podkarpackiego jak i z całej Polski.
Wspieramy naszych Klientów wszechstronną wiedzą merytoryczną, która w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem, wysokim zaangażowaniem i determinacją do kreowania rozwiązań gwarantuje sukces każdej inwestycji. Za oferowanie najwyższej jakości usług doradczych, jesteśmy cyklicznie wyróżniani w ogólnopolskim piśmie „Fundusze Europejskie”.
Nasze doradztwo skoncentrowane jest na usługach w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków unijnych na realizację projektów inwestycyjnych, informatycznych i badawczych łączących sferę nauki i biznesu, a w szczególności tych prowadzących do wdrażania innowacji w skali kraju i świata. Na każdym etapie procesu zarządzania wspieramy naszych Klientów, dostarczając im unikatowych, dedykowanych i sprawdzonych rozwiązań począwszy od analizy potrzeb,  pozyskania zewnętrznego finansowania, nadzoru nad realizacją projektu i wypłatą dofinansowania.
Doradzamy firmom o zróżnicowanym profilu działalności, a wypracowane metody działania i zakres oferty dostosowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb Klientów.
Z naszego doradztwa korzystają przedsiębiorstwa z kapitałem prywatnym (małe, średnie i duże firmy), jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, oraz inne instytucje publiczne.

 

Naszą działalność koncentrujemy na czterech obszarach tematycznych:

 • Badania i rozwój (nowe innowatorskie technologie, produkty, usługi, procesy)
 • Projekty inwestycyjne (środki trwałe, linie technologiczne, budowa obiektów, zakup gruntów/nieruchomości)
 • Projekty informatyczne (autorskie oprogramowania, aplikacje, systemy informatyczne, B2B)
 • Zarzadzanie projektami unijnymi


W ramach współpracy udzielamy  merytorycznego i organizacyjnego wsparcia przy:

 • wyborze najefektywniejszego źródła finansowania,
 • opracowaniu koncepcji projektu (inwestycji) oraz poprawnym sformułowaniu celów, działań, rezultatów i wskaźników,
 • doborze najbardziej efektywnych i przyjaznych dla firmy form realizacji celów projektu w kontekście zewnętrznych wymogów,
 • przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami pod względem wymogów formalnych, technicznych i merytorycznych,
 • opracowaniu szczegółowego i logicznego budżetu projektu oraz jego harmonogramu finansowo-rzeczowego,
 • monitorowaniu realizacji inwestycji oraz przeprowadzeniu ewaluacji projektów,
 • w zakresie pozyskania ekspertyz i opinii, w tym opinii o innowacyjności,
 • w nawiązaniu kontaktu z jednostkami badawczymi, naukowymi,
 • w zakresie przygotowania dokumentacji w ramach procedury odwoławczej (protest, odwołanie),
 • w zakresie postępowania ofertowego.
Podobne firmy
Powrót do wizytówek
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013