KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Stowarzyszenia

Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

 

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” działa od 2004 roku wspierając i promując edukację oraz przedsiębiorczość, prowadząc badania  naukowe, szkolenia i doradztwo. Działalność Stowarzyszenia skupia się na realizacji wielotematycznych projektów, których większość stanowią projekty międzynarodowe. Stąd też Stowarzyszenie posiada liczne kontakty i współpracuje z wieloma partnerami zagranicznymi m.in. z Austrii, Holandii, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Wielkiej Brytanii czy Włoch. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z podmiotami z innych krajów oraz wykorzystanie ich na Podkarpaciu. Jednym z głównych obszarów działania jest też świadczenie specjalistycznego doradztwa z zakresu IT, poprzez które aktywnie wspierana jest działalność firm w regionie. Stowarzyszenie prowadzi także działalność na polu naukowym, wyrażającą się w zaangażowaniu w projekty badawcze i prowadzeniu własnych analiz społecznych.

Kontakt
Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”
Ul. K. Hoffmanowej 19
35-016 Rzeszów
Tel. +48 (17) 853 66 72
Faks. +48 (17) 852 54 29
e-mail: office@cwep.eu
www.cwep.eu

Facebook: https://www.facebook.com/pages/CWEP/237051839799108
Twitter: @CWEPeu
 

Explo-Res - Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy

 

Stowarzyszenie ExploRes skupia pracowników naukowych rzeszowskich uczelni, nauczycieli, specjalistów zarządzania projektami oraz osoby dla których innowacyjny, interaktywny model edukacji stał się pasją i źródłem inspiracji.

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej realizowanej w sposób interaktywny; poprzez prezentowanie doświadczeń i pokazów opisujących zjawiska i procesy występujące w przyrodzie i technice. Celem działania jest doprowadzenie do powstania w Rzeszowie ośrodka specjalizującego się w takim modelu edukacji – Centrum Edukacji Interaktywnej wzorowanej na istniejącyh ośrodkach tego typu w Polsce (np. Centrum Nauki Kopernik)

Działalność Stowarzyszenia skupia się na pracach związanych z tworzeniem koncepcji i rozwiazań dla edukacji nieformalnej (projekty, założenia,
programy) oraz na działaności bieżącej związanej z organizowaniem wydarzeń i działań dotyczących popularyzacji nauki: pokazy, pikniki naukowe, festiwale i inne przedsięwzięcia propagujące przekazywanie wiedzy metodami interaktywnymi.

Największym projektem realizowanym przez Stowarzyszenie jest wymyślony i zainicjowany przez ExploRes oraz współorganizowany z firmą Polimedia, cykliczny "Dzień Odkrywców - Interaktywny Piknik Wiedzy".

Stowarzyszenie działa na forum ogólnopolskim. Jest członkiem - założycielem Porozumiena instytucji i organizacji zajmujących sie edukacją nieformalną w Polsce.

strona domowa: www.explores.pl
facebook: https://www.facebook.com/stowarzyszenie.explores
mail: info@explores.pl
tel. +48 500 063 549
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013