KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Spotkanie Klubu Klastrów w Ministerstwie Gospodarki 17.04.2014

17-04-2014

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej (Klaster IT) uczestniczył w kolejnym spotkaniu Klubu Klastrów, które odbyło się w dniu 17 kwietnia 2014 roku w Ministerstwie Gospodarki.

 

- Celem polityki klastrowej jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę, interakcję i wiedzę – powiedziała podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska podczas VI seminarium Klubu Klastrów.

Wiceminister Henclewska wyjaśniła, że formacje klastrowe sprzyjają współpracy przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz podmiotów naukowych. – Ich rozwój przyczynia się do szybszego wzrostu gospodarczego, podnoszenia poziomu produktywności i konkurencyjności biznesu - powiedziała. Dodała, że efektem współdziałania w ramach klastrów może być także napływ inwestycji, wzrost eksportu, nowe miejsca pracy oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw.

W opinii podsekretarz stanu w MG działalność w klastrach wpływa również pozytywnie na przedsiębiorstwa. – Szczególną rolę w tych formacjach odgrywają małe i średnie firmy, które dzięki współpracy obniżają koszty bieżącego funkcjonowania – powiedziała wiceminister Henclewska. Zaznaczyła także, że inicjatywy klastrowe w Polsce rozwijają się bardzo pomyślnie.

Wiceminister przypomniała ponadto, że Ministerstwo Gospodarki aktywnie wspiera podmioty działające w klastrach. – 8 kwietnia 2014 r. rząd przyjął Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Jednym z jego celów jest wspieranie klastrów poprzez m.in. współfinansowanie projektów rozwojowych, wzmacnianie współpracy wewnętrznej i zewnętrznej oraz tworzenia nowych inicjatyw w tym zakresie - dodała.

***

Klub Klastrów to inicjatywa, której celem jest wymiana informacji pomiędzy zrzeszonymi przedsiębiorcami oraz administracją publiczną. Do tej pory odbyło się pięć spotkań Klubu Klastrów podczas których omawiano m.in. politykę innowacyjności w perspektywie 2007-2013, projekty Komisji Europejskiej z udziałem polskich klastrów i formy współpracy międzynarodowej.

 

źródło: mg.gov.pl

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013