KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Benchmarking klastrów - edycja 2014

14-08-2014

Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej po raz kolejny uczestniczy w badaniu "Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014".

Celem benchmarkingu jest określenie obecnego stanu rozwoju klastrów w Polsce, tendencji zmian w nich zachodzących w okresie 2010-2014 oraz wypracowanie rekomendacji działań skierowanych do różnych grup interesariuszy powiązanych z działaniami klastrów i wspieraniem ich rozwoju. W ramach projektu PARP zostało przeprowadzone m.in. badanie grupy klastrów zgodnie z przyjętą metodyką benchmarkingu oraz badanie opinii części populacji ich członków.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013