KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

BMM z certyfikatem IMP³rove - European Innovation Management Academy

17-03-2015

Innowacyjność organizacji stanowi coraz częściej podstawę ich konkurencyjności. Podstawę ich rozwoju, doskonalenia procesów zarządzania i kreowania zaangażowania pracowników w realizację celów. Informatyka wydaje się być skazana na innowacje. Nieustannie rozwijane narzędzia i technologie informatyczne stają się źródłem kolejnych innowacji w obszarze zarządzania, produkcji czy też marketingu.


Dążąc do wzrostu konkurencyjności, firma BMM postanowiła w ubiegłym roku wdrożyć strategię zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności zespołu. Wiedza i doświadczenie pracowników oraz pomysły które generują, istotnie wpływają bowiem na jej przyszłość. Umiejętne zarządzanie wiedzą organizacji, w znaczący sposób, przekłada się ponadto na morale pracowników.


Po niespełna roku od rozpoczęcia realizacji tego projektu, postanowiono sprawdzić, czy usystematyzowane zarządzanie innowacjami w BMM, wpływa na zrównoważony rozwój i wzrost rentowności firmy.
Oceny sposobu zarządzania innowacjami, jako kluczowego czynnika konkurencyjności, dokonano przy współpracy z IMP³rove - European Innovation Management Academy, w asyście Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji RARR SA. Ocenę zarządzania innowacjami przeprowadzono w 5 kluczowych wymiarach:

  • Strategia innowacji - nadaje kierunek rozwoju firmie tak, aby wszystkie podejmowane działania, w zakresie zarządzania innowacjami, przyniosły jak największy efekt, np. wybór odpowiednich innowacyjnych projektów.
  • Organizacja i kultura innowacji - dzięki nim organizacje i innowacyjne partnerstwa zaczynają stosować zarządzanie innowacjami, które w efekcie staje się częścią kultury organizacyjnej.
  • Proces cyklu życia innowacji - obejmuje integracje i zarządzanie cyklem życia innowacji, od powstawania pomysłu, przez rozwój produktów/usług i procesów, wdrażanie projektu, jego ciągłe ulepszanie, aż po decyzje o zaprzestaniu produkcji/świadczenia usługi.
  • Czynniki umożliwiające innowacje - zawierają wiele elementów, takich jak: techniki informatyczne, zarządzanie projektem, prawa własności intelektualnej, zarządzanie zasobami ludzkimi, których prawidłowe stosowanie ma duże znaczenie dla wpływu zarządzania innowacjami na efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Rezultaty innowacji - dotyczą efektów stosowanego zarządzania innowacjami i ich wpływania na sukces prowadzonej działalności gospodarczej, np. w postaci wzrostu zysków ze sprzedaży, czy zysków operacyjnych.

Ocena IMP³rove Academy prowadzona jest w oparciu o benchmarking i usługi doradcze. Pozwala określić mocne i słabe strony zarządzania innowacjami oraz poznać i lepiej zrozumieć ich przyczyny, dzięki analizie przyczynowo-skutkowej – mówi Jacek Wach, Kierownik Działu Marketingu BMM Sp. z o.o.

 

Wdrożenie strategii zarządzania wiedzą i kreowania innowacyjności wewnątrz organizacji za pośrednictwem platformy intranetowej efektywni.bmm.pl, wyróżnione w konkursie Innowator Podkarpacia 2014, przyczyniło się znacznie do wysokich ocen standardów zarządzania innowacjami w BMM. Przede wszystkim w obszarze zarządzania cyklem życia innowacji, od powstania pomysłu, do jego realizacji.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013