KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Konferencja naukowa „Konsument a rynek” 13-15 września 2015

11-09-2015

Już za kilka dni rozpocznie się konferencja naukowa „Konsument a rynek” zorganizowana przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Klaster IT. Konferencja odbędzie się w niezwykle malowniczym miejscu na zamku w Krasiczynie, a jej tematem przewodnim będzie „Marketing w dobie digitalizacji procesów rynkowych”. W programie konferencji przewidziany jest czas na obrady plenarne i sesje, w ramach których prowadzona będzie dyskusja naukowa pomiędzy uczestnikami konferencji. Podczas wydarzenia przewidziane są również wystąpienia eksperckie praktyków.

 

14 września 2015 r. w przemyskim ratuszu odbędzie się również debata, podczas której przedstawiciele firm informatycznych oraz naukowcy będą dyskutować o digitalizacji i jej wpływie na gospodarkę.

 

Konferencja naukowa zgromadzi ok. 70 osób reprezentujących ponad 30 ośrodków naukowych i instytucji. Artykuły naukowe nadesłane przez uczestników opublikowane zostaną w czasopiśmie „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” wydawanym na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 

 

Klaster IT jest współorganizatorem konferencji.

 

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji:

 1. Digitalizacja jako zjawisko rynkowe
  - Kierunki zmian w obszarze zarządzania marketingowego
  - Rozwój kanałów marketingowych
  - Handel elektroniczny a tradycyjny
  - Budowanie marki
  - Kształtowanie lojalności
  - E-produkty, e-usługi
   
 2. Zmiany zachowań konsumentów w dobie digitalizacji rynku
  - Tendencje zmian w konsumpcji
  - Współczesne modele decyzyjne i zakupowe
  - Konsument konserwatywny a nowoczesny
  - Relacje z klientami i lojalność w dobie digitalizacji rynku
  - Luka technologiczna i dysproporcje rozwojowe jako determinanty konsumpcji
  - Wpływ technologii na zmiany zachowań konsumentów
  - Serwicyzacja konsumpcji
   
 3. Rozwój metod i narzędzi marketingowych w warunkach cyfryzacji
  - Rozwój kanałów marketingowych
  - Marketing internetowy i mobilny
  - Nowoczesne narzędzia marketingowe
  - Formy i metody komunikacji marketingowej
  - Rozwój logistyki marketingowej
  - Wielokanałowość jako sposób dotarcia do klienta

Strona internetowa konferencji: www.kar.edu.pl

 

Zdjęcia z Konferencji:


fot. Piotr Cyrek


fot. Piotr Cyrek


fot. Piotr Cyrek


fot. Piotr Cyrek


fot. Piotr Cyrek

Pliki do pobrania

Program Konferencji

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013