KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

System autorstwa BMM wspiera wspólny projekt Ministerstwa Zdrowia i SGH

06-07-2011

System autorstwa BMM wspiera wspólny projekt Ministerstwa Zdrowia i SGH

Firma BMM Sp. z o.o., na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej, opracowuje program komputerowy dla potrzeb
dydaktycznych projektu: „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku
kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ", realizowanego jako projekt
partnerski,  wspólnie przez warszawską uczelnię oraz Ministerstwo Zdrowia - Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Więcej informacji...
Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013