KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Aktualności - informacje z Klastra IT i branży informatycznej

Powstała Podkarpacka Platforma Technologiczna

13-04-2012

12 kwietnia 2012 roku w siedzibie Uniwersytetu Rzeszowskiego zostało podpisane porozumienie inicjujące powstanie Podkarpackiej Platformy Technologicznej. Do porozumienia przystąpił Uniwersytet Rzeszowski reprezentowany przez dr hab. inż. Czesława Puchalskiego – Prorektora ds. Finansów, Alians Strategiczny Technologicznych Klastrów Podkarpackich reprezentowany przez: Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej, Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne – Klaster Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego oraz Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej.

Podstawowym celem Porozumienia jest tworzenie i doskonalenie płaszczyzny do prowadzenia działalności naukowej, naukowo-technicznej, doradczej i edukacyjnej oraz komercjalizacji badań naukowych służącej pogłębianiu współpracy sfery gospodarki i nauki.

 

Realizacja zobowiązań porozumienia nadzorowana będzie przez Radę Konsorcjum w składzie:
• dr hab. inż. Czesław Puchalski,
• mgr inż. Piotr Piątek,
• mgr inż. Wojciech Materna,
• dr Grzegorz Wisz

Działania partnerów dotyczyć będą wspólnych inicjatyw w obszarze:


• nowoczesnych technologii w transporcie, informatyce i energetyce odnawialnej,
• rozwoju transportu, informatyki i energetyki odnawialnej,
• zrównoważonego rozwoju regionu opartego na wiedzy, innowacjach i partycypacji społecznej

Główny nacisk położony zostanie na:
• zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa transportu,
• zwiększenie stopnia wykorzystania OZE,
• poprawę efektywności energetycznej i stanu środowiska,
• zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych,
• zwiększenie innowacyjności gospodarki,
• rozwój kapitału ludzkiego.

 

Rolą inicjatywy jest pobudzanie aktywności partnerskiej na rzecz tworzenia efektywnych mechanizmów dyfuzji i transferu wiedzy oraz integracji przestrzennej dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjału regionu podkarpackiego.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013