KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Informatyzacja w administracji

Informatyzacja w administracji 2011, 26.09.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja "Informatyzacja w administracji 2011" odbyła się w Rz-wie, w Grand Hotelu, w dniu 26-09-2011 Rz-w.

 

W konferencji uczestniczylo ponad 70 osób, pracowników administracji.

 

 

Prezentacje wygłoszonych referatów do pobrania w dolnej części informacji o konferencji.

 

Poniżej program Konferencji.

 

 

 

26.09.2011 (poniedziałek), Hotel Grand w Rzeszowie
prowadzenie: dr Dariusz Tworzydło, Prezes Zarządu, Exacto Sp. z o.o.

10.00 - 10.30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONGRESU

10.30 - 10.35

Wojciech MATERNA

Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka

Powitanie, otwarcie Kongresu

10.35 – 11.00

				Marcin KANDEFER

Ideo Sp. z o.o.

E-komunikacja z obywatelem.

11.00 - 11.25

Krzysztof LASSOTA

Urząd Miejski w Boguchwale

Nowa jakość urzędu po kilku latach od wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów oraz perspektywy na przyszłość.

11.25 - 11.50

dr inż. Wiesław PECKA
eSECURE Sp. z o.o

Rola i zadania samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego.

11.50 - 12.00

PRZERWA

12.00 - 12.25

Tadeusz STRUŻYŃSKI

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Płatności w ePUAP – system PayByNet.

 

12.25 – 12.50

Wojciech WIKIERA

BMM Sp. z o.o.

System nadzoru właścicielskiego podstawą efektywnej administracji.

12.50 – 13.15

Mariusz MADEJCZYK

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Budowanie platform komunikacyjnych i praktyczny problem interoperacyjności.

13.15 – 13.40

Przedstawiciel

Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka

Klaster IT jako partner w informatyzacji urzędów.

13.40 - 13.50

PRZERWA

13.50 – 15.00

DEBATA Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW I UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

 

Moderator debaty:

dr Dariusz TWORZYDŁO, Prezes Zarządu, Exacto Sp. z o.o.

 

Eksperci:

Mariusz MADEJCZYK, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Krzysztof LASSOTA, Urząd Miejski w Boguchwale

Tadeusz STRUŻYŃSKI, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

dr inż. Wiesław PECKA, eSECURE Sp. z o.o

 

15.00 - 16.00

PRZERWA OBIADOWA

 

16.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 
 

Rzeszów, 27 września 2011r.

 

Informacja prasowa,

 

Konferencja o roli i celach informatyki w dzisiejszym świecie

 

Relacja z konferencji „Informatyzacja w administracji 2011”

 

Informatyka jest najprostszym ze sposobów na ułatwienie sobie życia – twierdzą eksperci, którzy wygłosili prelekcje podczas konferencji „Informatyzacji w Administracji” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. W jej trakcie, oprócz zalet nowoczesnych systemów informatycznych wskazano złe praktyki i bariery, które ograniczają rozwój e-urzędów w Polsce.


 

O tym, że dostęp do komputerów oraz Internetu wzrasta z roku na rok, doskonale wiedzą wszyscy. Coraz więcej osób dowiaduje się także, że z duchem czasu idzie także administracja rządowa i samorządowa. Zwracał na to uwagę Marcin Kandafer, przedstawiciel firmy informatycznej Ideo, który zaprezentował zalety e-komunikacji z obywatelami. – Żyjemy obecnie w świecie, gdzie wszystko dzieje się całą dobę, siedem dni w tygodniu. Tak dynamicznie żyjące społeczeństwo nie ma czasu czekać na to, aż urząd załatwi jego sprawy – mówił Kandafer. Według niego, znaczenie wykorzystania Internetu i narzędzi informatycznych w najbliższych latach będzie stale wzrastać. – Stanie się tak między innymi dlatego, gdyż najmocniejszą grupą użytkowników Internetu są ludzie młodzi. To oni zaczną się domagać stworzenia takiej platformy, by nie wychodząc z domu, mogli załatwić niezbędne formalności – zauważa. Koniecznym jest dlatego, w jego odczuciu, stałe ulepszanie systemów, które umożliwiają takie działania. Jako przykład podał ePUAP. Jak jednak dodał, system ten jest zupełnie nieprzyjazny dla ludzi starszych. – Nawet jeśli starsza osoba ma kontakt z Internetem, brak koncentracji na użytkowniku w chwili tworzenia serwisu sprawia, że odbiorca nie potrafi szybko i intuicyjnie skorzystać z oferowanego mu narzędzia – twierdzi Kandafer.

 

Podczas jego prelekcji pokazane zostały najczęstsze błędy powielane na portalach urzędów miast i gmin województwa podkarpackiego. Marcin Kandafer wymienił wśród nich złą architekturę informacyjną serwisów, trudne do zapamiętania adresy stron, przesycenie informacjami, a nawet brak danych kontaktowych do urzędu. Za dobrą praktykę uznano zaś promowanie się urzędów na portalach społecznościowych oraz dostosowywanie witryn urzędów do wersji mobilnych. – Dziś to obywatel wybiera w jaki sposób chce kontaktować się z urzędem i to urząd ma mu to ułatwić – wyjaśniał Kandafer.

 

Jednym z dwóch przedstawicieli administracji samorządowej wśród prelegentów był Krzysztof Lassota z magistratu w Boguchwale. To właśnie tamtejszy urząd jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadził Elektroniczny Obieg Dokumentów. Dzięki temu rozwiązaniu, jak mówił Lassota, udało się zminimalizować ilość spraw niezałatwionych w terminie. – Przed wdrożeniem nie było wiadomo ile zadań nie udało się załatwić. O wielu dowiadywaliśmy się gdy przychodziło pismo lub obywatel, że nie dostał czegoś na czas – zauważa Lassota. Wśród innych zalet EOD, wymienił szybką lokalizację pisma i błyskawiczny dostęp do wszystkich spraw wnoszonych przez petenta do urzędu, a także szereg ułatwień dla samych urzędników. – Często jest tak, że niektóre dokumenty są niezbędne w pracy urzędnika. Po co ich szukać, skoro można je w elektronicznej wersji udostępniać w jednym miejscu – pytał retorycznie. Rozwiązaniem, które przyczyniło się do oszczędności czasu petenta i urzędników było, jego zdaniem, również wprowadzenie Zdalnego Punktu Obsługi Petenta. W tym celu w wybranych miejscach gminy postawiono punktu z komputerem, skanerem i drukarką. – Dziś petent przygotowuje dokument na komputerze, drukuje go lub skanuje, a następnie przesyła nam go. Papier ostatecznie trafia do urzędu, ale urzędnik pracuje już nad sprawą – wskazywał zalety Punktów Obsługi Petent Krzysztof Lassota.

Podczas konferencji mowa była także o roli samorządów w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji. Prelekcję na ten temat przygotował dr inż. Wiesław Pecka z eSecure. Jak mówił, Internet daje duże możliwości, ale zarazem jest ogromnym zagrożeniem jeżeli używa się go niewłaściwie. – To swego rodzaju śmietnik, dżungla dlatego trzeba być ostrożnym korzystając z niego. Jeśli robi się to rozważnie, można wiele kwestii usprawnić – mówił. Za przykład niepożądanych zjawisk podał niedawne ataki hakerów na strony internetowe niektórych urzędów miejskich. – Rola systemów informatycznych stale rośnie – wymaga się, by były bezpieczne i płynnie działały – podkreślał Pecka. Jego zdaniem, oprócz nowoczesnych narzędzi i systemów informatycznych, niezbędny jest właściwe przeszkolenie pracowników administracji, którzy będą potrafili czerpać maksymalne korzyści z obsługiwanych systemów.

 

W drugiej części konferencji prelekcję mieli Tadeusz Strużyński, z Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., który omówił płatności w ramach ePUAP na przykładzie systemu PayByNet. O aplikacjach służących do nadzoru właścicielskiego oraz przepływie informacji sprzyjających powstaniu efektywniejszych analiz opowiedział zaś Wojciech Wikiera. Prelegenci wskazywali również wiele razy na istotny czynniki, dzięki któremu działanie e-urzędów może być bardziej efektywne – jest nim interoperatywność. Kwestię tę zaprezentował Mariusz Madejczyk z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Według niego najważniejszym zadaniem urzędów jest zachęcenie obywateli do korzystania z usług elektronicznych. – Skoro ludzie korzystają z e-bankowości, to dlaczego nie z e-urzędu? Niektóre urzędu umożliwiają dostęp do e-usług, co z tego jednak, jeśli petent i tak nie może załatwić tego, co chce – zwracał uwagę Madejczyk.

 

Częścią kończącą konferencję była debata z udziałem występujących ekspertów. Ich zdaniem oczywistym jest zmierzanie w kierunku e-komunikacji. – Ważne jest uproszczenie systemu i zrobienia tego w możliwie przyjazny sposób. Jeśli obywatel będzie miał prostszą drogę, będzie z niej korzystał – przekonywał Tadeusz Strużyński. – Uproszczenie uzyskania wiarygodnego uwierzytelniania się w urzędzie jest równie ważne, bo inaczej nikt nie przejdzie przez gąszcz przepisów, by raz na rok złożyć jakiś dokument w e-urzędzie – uzupełniał Krzysztof Lassota. W opinii Mariusza Madejczyka, urzędy muszą ze sobą móc sprawnie się komunikować tak, by petent wiedział, że e-urząd mu pomoże. – Potrzebne są kampanie i zachęty żeby zmienić tok myślenia petentów – tłumaczył. Na zadane w trakcie debaty pytanie, czy jest szansa, że całe społeczeństwo będzie przekonane, że wybranie usług e-urzędu będzie lepszym rozwiązaniem niż wizyta w urzędzie, eksperci powiedzieli: – Dobrze, jeśli najpierw podejście zmieni się w administracji, gdzie świadomie podejdzie się do tematu e-usług. Jeśli w samych urzędach zadziała e-administracja, przeniesie się to na społeczeństwo – zapewniał Madejczyk. – Walka o elektroniczny urząd musi zacząć się od społecznej edukacji – powiedział, kończąc debatę, Wojciech Materna, prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka.

 

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka przy współpracy z partnerami: Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (partner merytoryczny), Exacto Sp. z o.o., Ideo Sp. z o.o., eSECURE Sp. z o.o., TOP S.A.
i BMM Sp. z o.o.

 

Patronatem medialnym konferencję objęła Gazeta Codzienna Nowiny oraz portal informacyjny nowiny24.pl

 


Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013