KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta biura Klastra IT

Aktywność rynkowa Klastra:

 • organizowanie i nawiązanie kontaktów z firmami z branży informatycznej, uczelniami oraz innymi podmiotami z którymi współpracuje Klaster zarówno w Polsce, jak i za granicą,
 • pomoc w pozyskiwaniu pracowników w branży informatycznej,
 • identyfikacja rzetelnych wykonawców dla informatycznych projektów,
 • poszukiwanie możliwości współpracy między firmami z Klastra,
 • działania Public Relations,
 • promocja oferty Klastra i oferty jego członków,
 • transfer wiedzy,
 • tworzenie konsorcjów firm do realizacji dużych projektów informatycznych,
 • zarządzanie projektami,
 • finansowanie perspektywicznych firm typu start-up, spin-off, 
 • identyfikacja źródeł finansowania projektów,
 • rozwój kapitału ludzkiego poprzez organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów, szkoleń, itp.
 • opracowanie zintegrowanej oferty dla interesariuszy zewnętrznych, 
 • działania na rzecz rozwoju branży informatycznej. 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013