KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Business Intelligence

Systemy klasy Business Intelligence receptą na recesję

Wobec pogorszonej koniunktury, przedsiębiorstwa ostrożne są w swoich wydatkach inwestycyjnych.  Dotyczy to także wydatków na systemy IT, służące przecież optymalizacji kosztów.  Wyjątek stanowi stosunkowo mało jeszcze rozpoznawalna klasa systemów IT – systemów zaawansowanej analityki biznesowej (ang. Business Intelligence, BI).

 

Poprawnie wdrożony system klasy Business Intelligence, daje wgląd kadrze zarządzającej do wszystkich możliwych danych posiadanych przez firmę, na poziomie pojedynczego zamówienia.  Zwykle prezentacja wyników to jednak tzw. cockpit menedżerski, ekran który swoim widokiem przypomina kabinę pilota w myśliwcach.  W widoku tym pokazane są zegary (lub inne obiekty służące wizualizacji) mierzące zagregowane, kluczowe wskaźniki wyników przedsiębiorstwa (ang. Key Performance Indicators, KPI).  Wartości na odpowiednich zegarach świadczą o kondycji przedsiębiorstwa, wobec mierzonego obszaru.  Jeśli wskazówka zegara przesunie się na obszar czerwony (analogicznie do korzystania z rezerwy paliwowej w odniesieniu do samochodu), znaczy to iż dzieje się niedobrze.  Interface którym dysponuje menadżer (jako główny odbiorca systemów BI) umożliwia przewiercenie się przez dane (ang. drill-down), rozpoczynając od niepokojącego wskaźnika a na pojedynczym zamówieniu czy fakturze kończąc.

 

Dane można przeglądać pod kątem różnych poziomów agregacji oraz wymiarów działalności; np. sprzedaż terytorialna (świat, kraj, województwo, lokalizacja), sprzedaż branżami (sprzedaż całości, sprzedaż asortymentu z danej branży, sprzedaż asortymentu z podbranży, sprzedaż pojedynczej pozycji katalogowej).  Niniejszy przykład dotyczy przedsiębiorstwa posiadającego sieć sprzedaży, może to być równie dobrze przedsiębiorstwo produkcyjne, logistyczne ale też usługowe.  Techniki i algorytmy zaszyte pod parasolem Business Intelligence (przykładowo ukazany wyżej OLAP: On-Line Analytical Processing) pozwalają na dostęp do wszystkich praktycznie parametrów biznesu celem zidentyfikowania i zneutralizowania powstających problemów.  Systemy BI stanowią więc najbardziej zaawansowane narzędzie controllingu zarządczego – są to inaczej mówiąc systemy wspomagania decyzji biznesowych (ang. Decision Support Systems, inaczej też systemy eksperckie).

 

Inteligentne dane, inteligentne wnioski, inteligentne urządzenia końcowe


Systemy Business Intelligence posiłkują się danymi obecnymi w innych systemach, odpowiedzialnych za nadzór nad wszystkimi obszarami działalności przedsiębiorstwa: obsługa klienta (CRM), działalność operacyjna (ERP) i działalność finansowa (systemy księgowe lub moduły finansowo-księgowe systemu ERP).  Jednak dane te są standaryzowane, strukturalizowane, porządkowane i ujednolicane, za pomocą tzw. procesu ETL (ang. Extraction, Transformation, Load, ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych).  Docelowo dane będące źródłem informacji systemu klasy Business Intelligence przechowywane są w zintegrowanej, zwykle obszernej bazie danych typu Hurtownia Danych (ang. Data Warehouse).  Projektowanie i stworzenie poprawnej hurtowni danych stanowi odrębne, obszerne zagadnienie projektowe, ponieważ niezależnie od mechanizmów ETL, struktura hurtowni danych jest mocno niestandardowa, w porównaniu do typowej bazy danych (przykładowo hurtownie danych są zwykle zdenormalizowane).

 

Tak jak wspominano wcześniej, system klasy Business Intelligence stanowi ważne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji przez zarząd: doraźnych lub strategicznych.  Dane z systemu BI mogą też być źródłem informacji do Działu Analiz, który planuje sprzedaż, politykę cenową lub analizuje bieżące sprawozdania.  Do tego celu używane są zwykle wspomniane wcześniej systemy OLAP.  Warto nadmienić iż systemy Business Intelligence potrafią także być wykorzystywane w prognozowaniu sprzedaży, gdyż często wykorzystują zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji.  Niezależnie od informacji na wstępie, pomimo iż w każdym praktycznie przedsiębiorstwie dane odwzorowujące jego działalność przechowywane są na bieżąco, system Business Intelligence (a konkretnie hurtownię danych) można także zasilać danymi spoza przedsiębiorstwa (przykładowo dane makro- i mikroekonomiczne: GUS itp.).  Ze względu na częste podróże służbowe, dostęp do systemów BI może być także realizowany przez platformy mobilne: tablety i smartphone’y – ten segment rozwiązań nosi scementowaną już nazwę: mobile BI.
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013