KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Partnerzy

Partnerem klastra może być firma lub organizacja mająca siedzibę poza województwami z Polski Wschodniej, działająca w branży ICT lub w innych branżach, opłacająca abonament dostępowy. Wysokość abonamentu dostępowego to 1000 zł netto + 23%VAT za 12 miesięcy płatne na podstawie faktury.

W ramach abonamentu dostępowego podmiot otrzymuje:

  • status partnera Klastra IT,
  • wizytówkę firmową na stronie www.klasterIT.pl/partnerzy oraz w w zakładce w angielskiej wersji językowej,
  • logo firmy na materiałach promocyjnych Klastra,
  • możliwość uczestniczenia w konferencjach organizowanych przez Klaster,
  • możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach biznesowych i wizerunkowych,
  • możliwość poznania firm z branży ICT działających w naszym regionie i nie tylko,
  • szansę na współpracę międzynarodową z innymi klastrami i szansę na wspólne projekty na nowych rynkach,
  • możliwość poszerzenia swojej oferty, itp.

W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013