KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

Badania rynku i opinii

Grupa WW sp. z o.o.
ABM Fast Solutions
ABM Fast Solutions

Badania marketingowe to najlepszy sposób na uzyskanie przez firmę kluczowych dla niej informacji o rynku i klientach. Podjęcie racjonalnej oraz korzystnej decyzji marketingowej, opracowanie planów zwiększających prawdopodobieństwo sukcesu Państwa firmy, wymaga posiadania rzetelnej wiedzy o czynnikach motywujących klientów potencjalnych i istniejących.

Propozycje:

- Badania rynku i analizy konkurencji
pozwalają na poznanie środowiska danej branży.

- Badanie tajemniczy klient;
weryfikacja jakości obsługi klienta w firmie.

Badania produktu/usługi;
całościowa ocena produktu lub oferowanych usług.

- Badania satysfakcji klientów;
ocena poziomu zadowolenia klientów.

- Badanie satysfakcji pracowników;
pomiar zadowolenia pracowników z wykorzystaniem stadaryzowanych wskaźników,

Badania wizerunku marki;
weryfikacja wizerunku firmy.

Badania dystrybucji;
ocena pracy partnerów handlowych.

- Transkrypcje wywiadów pogłębionych

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013