KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

WYDRUKI MASOWE

ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

W zakresie wydruków masowych oferujemy pełną usługę outsourcingu korepondencji masowej wysyłanej do Klientów (jednorazowo, co pewien czas, ciągle/stale). Oferta jest kierowana do:
Jednostek samorządu terytorialnego,, sektoar bankowego i finansowego, sektor ubezpieczeń, operatorów telekomunikacyjnych, dystrybutorów energii, gazu i wody, firmy farmaceutycznych,firmy windykacyjnych, zakładów komunalnych, firmy zajmujących się marketingiem bezpośrednim.

Jak działamy?

• przygotowujemy dokumenty wg specyfikacji Klienta,
• opcjonalnie oferujemy obróbkę bazy danych,
• personalizujemy dokumenty,
• drukujemy dokumenty (druk jedno- lub dwustronny, czarno-biały lub kolorowy, maksymalny format papieru A4),
• kopertujemy korespondencję,
• opcjonalnie dodajemy inserty do korespondencji, (ulotki, broszury)
• wykonujemy logistykę pocztową (wysyłka na podstawie umowy zleceniodawcy z operatorem pocztowym).

W skład usługi wchodzi:
  • drukowanie
  • kopertowanie
  • personalizacja korespondencji
  • wysyłka

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013