KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

BI | OPTICO

BMM Sp. z o.o.
Business Intelligence

System oparty o mechanizm hurtowni danych przeznaczony do analizy zjawisk zachodzących w organizacji.

Aplikacja przyspiesza i ułatwia analizę sytuacji ekonomicznej oraz zmniejsza ryzyko podejmowanych decyzji. OPTICO przeznaczone jest zarówno dla firm, jak i jednostek ochrony zdrowia, z wdrożonymi pakietami systemów dziedzinowych. Systemy te gromadzą olbrzymie ilości danych, ale zwykle nie mają narzędzi do przetworzenia ich na użyteczne informacje i wiedzę. OPTICO stanowi ich naturalne dopełnienie, pozwalając tworzyć dowolne zestawienia i analizy w zakresie prowadzonego biznesu.

Więcej informacji...

 
 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013