KLASTER FIRM INFORMATYCZNYCH
POLSKI WSCHODNIEJ

Oferta firm należących do Klastra IT

ERP | TETA Constellation

BMM Sp. z o.o.
System ERP TETA Constellation

Zintegrowany system klasy ERP. Zaawansowane rozwiązanie o starannie zaprojektowanej architekturze i funkcjonalności.

TETA Constellation gwarantuje usprawnienie obiegu informacji w firmie oraz znaczącą poprawę obsługi ważnych procesów wewnętrznych. Wdrożenie systemu ERP TETA Constellation w przedsiębiorstwie pozwala osiągnąć znaczące korzyści biznesowe. Pakiet ten odznacza się zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz dużą stabilnością i bezpieczeństwem pracy. System obejmuje dziedziny logistyki, CRM, produkcji, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi i controllingu.

Więcej informacji...


 

Realizacja: Ideo, Powered by: CMS Edito
Wszelkie prawa zastrzeżone KlasterIT - Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej | ul. Hanasiewicza 19, pok. 12, Rzeszów, Podkarpacie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013